229/1992

Given i Helsingfors den 13 mars 1992

Lag om ändring av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 30 april 1964 om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (202/64) en ny 9 a § som följer:

9 a §

Kommunala pensionsanstaltens och pensionsnämndens lagakraftvunna beslut om återkrav av pension får verkställas såsom en dom i tvistemål vilken har vunnit laga kraft.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1992.

Lagen tillämpas på beslut som har meddelats efter ikraftträdandet.

Regeringens proposition 218/91
Social- och hälsovårdsutsk. bet. 25/91

Helsingfors den 13 mars 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.