227/1992

Utfärdat i Helsingfors den 12 mars 1992

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut angående grunderna för planering och uppförande av biblioteksbyggnader samt normalpris för dessa

Statsrådet har vid föredragning från undervisningsministeriet

upphävt 1 § 4 mom. i sitt beslut av den 7 april 1988 angående grunderna för planering och uppförande av biblioteksbyggnader samt normalpris för dessa (308/88) samt

ändrat 2 § samt 5 § 4 mom., som följer:

2 §

Om kommunen till värmecentralen för en biblioteksbyggnad som skall uppföras ansluter en annan byggnad, skall kommunen ensam betala en sådan del av kostnaderna för den gemensamma värmecentralen som motsvarar den andel värmeenergi som den anslutna byggnaden kräver av hela den utvecklade energimängden.

Om kommunen till vattenförsörjningsanläggningar och -konstruktioner för en biblioteksbyggnad som skall uppföras ansluter vattenförsörjningen för en annan byggnad, skall kommunen ensam av kostnaderna för nämnda anläggningar och konstruktioner betala en sådan del som motsvarar den beräknade vattenåtgången per dygn i den byggnad som skall anslutas av den beräknade sammanlagda vattenåtgången per dygn.

5 §

Om ett skyddsrum skall byggas i en biblioteksbyggnad enligt lagen om befolkningsskydd (438/58), får till normalpriset för biblioteksbyggnaden, såsom merkostnad för ett statsandelsberättigat skyddsrum, som är dimensionerat enligt förordningen om befolkningsskydd (237/59), fogas 50 % av normalpriset för ett biblioteksutrymme vars nyttoareal motsvarar skyddsrummets nyttoareal.Detta beslut träder i kraft den 15 mars 1992. Beslutet tillämpas från och med den 1 januari 1992.

Helsingfors den 12 mars 1992

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Kulturråd
Anneli Äyräs

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.