223/1992

Given i Helsingfors den 13 mars 1992

Förordning om ändring av folkhälsoförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern fogas till folkhälsoförordningen den 10 mars 1972 (205/72) en ny 7 c § i stället för den 7 c § som upphävts genom förordning av den 28 juni 1991 (1015/91) som följer:

7 c §

En kommun och ett universitet kan avtala om att en hälsocentral som deltar i anordnandet av hälsovårdspersonalens undervisning skall kallas undervisningshälsocentral.

Till undervisningshälsocentralens uppgifter kan, förutom uppgifter som hör till en hälsovårdscentral enligt folkhälsolagen, höra att delta i grund- och specialiseringsutbildningen för läkare. Undervisningshälsocentralen kan också användas för tandläkarutbildningen. Dessutom kan den ha till uppgift att anordna forsknings- och utvecklingsverksamhet som gäller folkhälsoservicen samt att anordna kompletteringsutbildning.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1992.

Helsingfors den 13 mars 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.