210/1992

Given i Helsingfors den 6 mars 1992

Förordning om upphävande av 4 och 8 §§ förordningen om översändande av handlingar

På föredragning av justitieministern stadgas:

1 §

Härmed upphävs i förordningen den 26 februari 1954 om översändande av handlingar (75/54) 4 och 8 §§, av dem 8 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordningar av den 17 december 1954 och den 18 maj 1979 (465/54 och 478/79).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 1992. Statliga, kommunala och kyrkliga myndigheter kan dock till och med den 31 december 1993 fortsätta att uppbära postporto och expeditionsavgift med iakttagande av förordningen om översändande av handlingar, sådan den lyder då denna förordning träder i kraft, om expeditionskostnaderna inte inberäknats i någon annan avgift som uppbärs för handlingen.

Helsingfors den 6 mars 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Kauko Juhantalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.