202/1992

Utfärdat i Helsingfors den 30 januari 1992

Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Oravais och Vörå kommuner

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Kommunindelningen mellan Oravais och Vörå kommuner ändras så att kommunernas gränser invid de i 2 § avsedda lägenheterna sammanfaller med de kamerala kommungränser som har bildats med anledning av de inlösningar som verkställts vid den i jord- och fastighetsregistret den 5 april 1990 införda förrättningen nr 701791-5 enligt 243 § lagen om skifte.

2 §

Från Oravais kommun överförs till Vörå kommun de områden som genom förrättningen nr 701791-5 överförts från tillandningar tillhörande Oxkangar by av Oravais kommun till samfällda områden till lägenheterna Bäck 8:68, Norråker 8:82 och Järnlot 8:92 i Koskeby by av Vörå kommun samt från lägenheten Nykvist 3:51 i Oxkangar by av Oravais kommun till lägenheterna Bäck 8:68 och Järnlot 8:92 i Koskeby by av Vörå kommun.

3 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 30 januari 1992

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Tf. yngre regeringssekreterare
Pekka Järviö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.