185/1992

Given i Helsingfors den 28 februari 1992

Förordning om ändring av förordningen om avgifter för prestationer vid yrkespedagogiska lärarhögskolor, vid institutet för yrkesutbildningens förvaltningsområde och vid statliga yrkesläroanstalter

På föredragning av undervisningsministern

ändras i förordningen den 28 december 1990 om avgifter för prestationer vid yrkespedagogiska lärarhögsskolor, vid institutet för yrkesutbildningens förvaltningsområde och vid statliga yrkesläroanstalter (1383/90) förordningens rubrik samt 1 § och 6 § 4 mom. som följer:

Förordning

om avgifter för prestationer vid vissa statliga skolor och läroanstalter på utbildningsstyrelsens verksamhetsområde

1 §

De yrkespedagogiska lärarhögskolorna, institutet för yrkesutbildningens förvaltningsområde, Heinola kursinstitut, Helsingin ranskalais-suomalainen koulu, Suomalais-venäläinen koulu, skolorna för hörselskadade och synskadade samt rörelsehindrade och de statliga yrkesläroanstalterna uppbär för den service och forskning som de utför avgifter till staten enligt vad som stadgas i denna förordning.

6 §

Som indirekta kostnader uppbärs ett belopp som utgör 90 procent av de arbetskostnader som uträknas enligt 1 mom. Till arbetskostnader räknas dock inte undervisnings- och övriga motsvarande arvoden.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1992.

Helsingfors den 28 februari 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.