176/1992

Utfärdat i Tammerfors den 10 februari 1992

Arbetarskyddsstyrelsens beslut om ändring av beslutet om godkännbara metoder och anordningar i asbestrivningsarbete

Arbetarskyddsstyrelsen har ändrat 26 § 1 mom. samt 30 och 31 §§ i sitt beslut av den 14 december 1989 om godkännbara metoder och anordningar i asbestrivningsarbete (231/90) som följer:

26 §

Med hänsyn till vad som föreskrivs i 8 § statsrådets beslut om asbestarbete bemyndigar arbetarskyddsbyrån i arbetarskyddsdistriktet sökanden att utföra asbestrivningsarbete, om denna har sådana anordningar till sitt förfogande som behövs i asbestrivningsarbete med avskärmningsmetod och om sökanden är förmögen att låta göra asbestrivningsarbete med denna metod.


30 §

Om det annars inte framgår om en anordning avsedd för asbestrivningsarbete lämpar sig för dessa arbeten, skall de ovan beskrivna och övriga relevant användningsegenskaperna med tanke på lämplighet för asbestrivningsarbeten undersökas och resultaten av undersökningen skall tillställas arbetarskyddsbyrån i arbetarskyddsdistriktet innan anordningen överlämnas och tas i bruk. Detsamma gäller om kraven på en redan undersökt egenskap hos anordningen har ändrats.

31 §

Av särskild anledning kan arbetarskyddsbyrån i arbetarskyddsdistriktet i enskilda fall godkänna undantag från bestämmelserna i detta beslut under förutsättning att beslutets syfte på annat sätt tillräckligt har uppfyllts.


Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1992.

Tammerfors den 10 februari 1992

Generaldirektör
Jaakko Riikonen

Biträdande avdelningschef
Antti Posio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.