171/1992

Riksdagens beslut om ändring av reglementet för Riksdagsbiblioteket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i reglementet för Riksdagsbiblioteket av den 7 maj 1985 (450/85) den finska språkdräkten i 19 § 1 mom. samt 20 § 1 mom. 4 punkten,

dessa lagrum sådana de lyder, 19 § 1 mom. i riksdagens beslut av den 11 december 1990 (1227/90) och 20 § 1 mom. 4 punkten i riksdagens beslut av den 21 april 1989 (536/89), som följer:

20 §

Överbibliotekarien skall


4) för bibliotekets styrelse bereda förslag till utvecklings- och verksamhetsplaner för biblioteket, till budgeter och tilläggsbudgeter samt till årsberättelser över bibliotekets verksamhet,Dessa ändringar i reglementet träder i kraft den 1 mars 1992.

Helsingfors den 25 februari 1992

På riksdagens vägnar


Saara-Maria Paakkinen talman


Erkki Ketola generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.