169/1992

Riksdagens beslut om ändring av instruktionen för riksdagens justitieombudsman

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i instruktionen för riksdagens justitieombudsman av den 12 december 1919 (2/20) den finska språkdräkten i 20 § 1 mom., sådant det lyder i riksdagens beslut av den 20 november 1990 (1226/90), som följer:


Denna ändring i instruktionen träder i kraft den 1 mars 1992.

Helsingfors den 25 februari 1992

På riksdagens vägnar


Saara-Maria Paakkinen talman


Erkki Ketola generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.