168/1992

Riksdagens beslut om ändring av 10 och 12 §§ reglementet för riksdagens kansli

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i reglementet för riksdagens kansli av den 13 februari 1987 (320/87) den finska språkdräkten i 10 § 2 mom. 1 och 2 punkten samt i 12 § som följer:


Dessa ändringar i reglementet träder i kraft den 1 mars 1992.

Helsingfors den 25 februari 1992

På riksdagens vägnar


Saara-Maria Paakkinen talman


Erkki Ketola generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.