133/1992

Given i Helsingfors den 14 februari 1992

Förordning om ändring av 5 § förordningen om avgifter och ersättningar som skall uppbäras vid hälsovårdscentral

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i förordningen den 10 mars 1972 om avgifter och ersättningar som skall uppbäras vid hälsovårdscentral (206/72) 5 § 4 mom., sådant det lyder i förordning av den 15 december 1989 (1130/89), samt

fogas till 5 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda förordning av den 15 december 1989 samt förordningar av den 17 juni 1983, den 8 november 1985 och den 20 december 1991 (518/83, 847/85 och 1611/91), ett nytt 6 mom. som följer:

5 §

I denna paragraf nämnda avgifter uppbärs inte hos patienter under 19 år.


För tid som har beställts för tandvård, men som blivit outnyttjad och inte annullerats uppbärs hos patienten en avgift om 150 mark. Avgiften får dock inte uppbäras, om det finns en godtagbar orsak till att tiden inte har annullerats eller om det inte annars är motiverat att uppbära avgiften.


I denna förordning träder 5 § 4 mom. i kraft den 1 juli 1992 och 5 § 6 mom. den 1 mars 1992.

Helsingfors den 14 februari 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.