127/1992

Given i Helsingfors den 14 februari 1992

Lag om ändring av 4 § lagen om statens tjänstekollektivavtal

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 4 § 3 mom. lagen den 6 november 1970 om statens tjänstekollektivavtal (664/70), sådant det lyder i lag av den 24 oktober 1986 (764/86), som följer:

4 §

Om ett tjänstekollektivavtal eller ett med stöd av 5 § 2 mom. utfärdat statsrådsbeslut åsamkar staten merutgifter som skall godkännas av riksdagen, skall statsrådet till denna del för godkännande underställa riksdagens statsutskott tjänstekollektivavtalet eller sitt beslut.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1992.

Riksdagens statsutskott beslutar om sådana avtal och beslut enligt 4 § lagen om statens tjänstekollektivavtal som har tillställts riksdagens lönedelegation för godkännande och om vilka lönedelegationen inte har fattat beslut förrän denna lag träder i kraft.

Regeringens proposition 184/91
Statsutsk. bet. 50/91

Helsingfors den 14 februari 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.