120/1992

Given i Helsingfors den 14 februari 1992

Förordning om inrättande av en tjänst och om ändring av benämningen på tjänster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av 6 § 1 mom. och 7 § 1 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §

Sedan riksdagen har beviljat de medel som behövs för ändamålet inrättas en nedan nämnd tjänst och ändras benämningen på tjänster enligt riksdagens beslut.

2 §
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet

Inrättas en tjänst som överdirektör med avtalslön i avtalslöneklass S 31.

3 §
Lantmäteriförvaltningen

Ändras, räknat från och med den 1 mars 1992:

fem tjänster som kartverksdirektör i avtalslöneklass S 28 till fem tjänster som lantmäteridirektör i samma avtalslöneklass;

sex tjänster som kartverksdirektör i avtalslöneklass S 27 till sex tjänster som lantmäteridirektör i samma avtalslöneklass;

trettio tjänster som distriktsingenjör i löneklass A 27 till trettio tjänster som lantmäteridirektör i samma löneklass; och

nio tjänster som distriktsingenjör i löneklass A 26 till nio tjänster som lantmäteridirektör i samma löneklass.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1992.

Åtgärder för att besätta tjänsten som inrättas genom denna förordning får vidtas redan före den tidpunkt från vilken tjänsten inrättats.

Helsingfors den 14 februari 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.