104/1992

Given i Helsingfors den 14 februari 1992

Förordning om inrättande av en tjänst och indragande av vissa tjänster vid gränsbevakningsväsendet

På föredragning av inrikesministern stadgas med stöd av 4 § 1 mom. lagen den 10 januari 1975 (5/75) om gränsbevakningsväsendet, sådant detta lagrum lyder i lag av den 11 december 1987 (984/87), och 5 § 2 mom. och 6 § statstjänstemannalagen den 24 oktober 1986 (755/86), sådant dess 6 § lyder i lag av den 3 augusti 1990 (673/90):

1 §

Sedan riksdagen beviljat behövliga medel inrättas och indrages nedan nämnda gränsbevakningsväsendets tjänster med grundlön.

2 §

Inrättas

från och med den 1 mars 1992

Antal Tjänstens namn Avlöningsklass
1 överste eller kommodor A 27

Indrages

från och med den 1 mars 1992

Antal Tjänstens namn Avlöningsklass
1 kapten eller kaptenlöjtnant A 19
1 militärtekniker A 15
3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1992.

Helsingfors den 14 februari 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.