88/1992

Given i Helsingfors den 7 februari 1992

Förordning om ändring av 5 och 8 §§ förordningen om specialyrkesläroanstalter

På föredragning av undervisningsministern

fogas till 5 § förordningen den 14 juli 1989 om specialyrkesläroanstalter (677/89) ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., samt till 8 § ett nytt 2 mom. som följer:

5 §

Vid en kommunal läroanstalt som har bestämts att partiellt vara en specialyrkesläroanstalt kan för denna verksamhet finnas en biträdande rektorstjänst samt lektorstjänster, timlärare i tjänsteförhållande och andra behövliga tjänster samt tillfälliga tjänsteinnehavare och personal i arbetsavtalsförhållande.


8 §

Vad som stadgas i 1 mom. gäller dock inte en kommunal läroanstalt som har bestämts att partiellt vara en specialyrkesläroanstalt.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1992.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 7 februari 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.