59/1992

Utfärdat i Helsingfors den 3 december 1991

Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenheter, en lägenhetsdel och områden från Hankasalmi kommun till Pieksämäki landskommun

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Hankasalmi kommun överförs till Pieksämäki landskommun i Sauvomäki by följande lägenheter, lägenhetsdel och områden:

1) lägenheterna Koivuharju 6:17, Valkealampi 6:18, Keltaniemi 6:38, Peurakallio 7:32, Petäjäkangas 7:39, Välikangas 7:40 och Pitkäkangas 7:41, av lägenheten Sahi-Heikkola 7:44 skiftet som är beläget invid Taka-Heikkola bygdeväg samt en del av Taka-Heikkola bygdeväg inom ett område som begränsas av lägenheten 7:41 och det ovan nämnda skifte som hör till lägenheten 7:44; samt

2) de samfällda områdena inom ett område som begränsas av ovan nämnda lägenheter, lägenhetsdel och område.

2 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 3 december 1991

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Tf. yngre regeringssekreterare
Pekka Järviö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.