32/1992

Given i Helsingfors den 17 januari 1992

Förordning om ändring av hälsovårdsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i hälsovårdsförordningen av den 3 februari 1967 (55/67) 41 § 6 mom. samt 48 och 57 §§,

av dessa lagrum 41 § 6 mom. sådant det lyder i förordning av den 1 juni 1984 (418/84) och 57 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordningar av den 20 november 1970 och den 6 maj 1977 (714/70 och 357/77), som följer:

41 §

Lätt förskämbara, oförpackade livsmedel skall saluföras så att försäljaren överlåter dem till kunden. Också andra oförpackade livsmedel skall överlåtas på samma sätt, om de inte kan tvättas eller skalas och kunden inte kan ta dem utan att beröra den med händerna.

48 §

Med hälsovårdsnämndens tillstånd och på de villkor som den bestämmer får mat beredas i anslutning till en livsmedelsbutik, om matens eller andra livsmedels kvalitet inte äventyras.

En matprodukt som beretts genom upphettning skall förvaras i hett tillstånd eller omedelbart efter beredningen kylas och förvaras i en kylanordning.

57 §

På torg och andra ställen utomhus får livsmedel med hälsovårdsnämndens tillstånd och på de villkor som den bestämmer säljas samt beredas för servering om tillräckligt hygieniska förhållanden kan ordnas för verksamheten.

Av lätt förskämbara livsmedel får endast färsk fisk, fiskprodukter, färdigmat och bageriprodukter saluföras.

De förnödenheter som hålls till salu och försäljningsredskapen skall utom försäljningstiden förvaras på ett sätt som hälsovårdsnämnden har godkänt.

I fråga om tillfällig försäljning eller servering krävs dock endast att anmälan görs till hälsovårdsnämnden.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1992.

Helsingfors den 17 januari 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.