15/1992

Given i Helsingfors den 10 januari 1992

Förordning om ändring av förordningen om avgifter som skall uppbäras för arbetarskyddsstyrelsens prestationer

På föredragning av arbetsministern

fogas till förordningen den 22 oktober 1982 om avgifter som skall uppbäras för arbetarskyddsstyrelsens prestationer (761/82) en ny 3 c § som följer:

3 c §

För de publikationer som arbetarskyddsstyrelsen har utarbetat och saluför kan styrelsen uppbära en avgift, i vilken ingår ersättning för tryckningskostnader, kostnader för försäljning och marknadsföring samt övriga kostnader som direkt hänför sig till publikationen och som beräknas på de grunder som nämns i 3 §.

Nedsättning av avgiften beviljas för beställ-ning som är större än hundra publikationer. Nedsättningen är 25 procent av avgiften för den del av beställningen som överstiger hundra stycken. I alla fall uppbärs ändå en avgift som är minst lika stor som direkta kostnader.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1992.

Helsingfors den 10 januari 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.