9/1992

Given i Helsingfors den 10 januari 1992

Lag om ändring av lagen om begränsning av användningen av indexvillkor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 6 och 7 punkten lagen den 21 december 1990 om begränsning av användningen av indexvillkor (1169/90) samt

fogas till 2 § en ny 8 punkt som följer:

2 §
Undantag

Denna lag tillämpas inte på


6) avtal som gäller försäljning till utlandet av varor eller tjänster, anskaffning av varor eller tjänster i utlandet eller internationell penning- eller fraktmarknad eller som annars är av internationell natur, även om finsk lag annars skall tillämpas på avtalen,

7) standardiserade optioner och terminer som gäller värdepapper eller kapitalförbindelser eller som berättigar till en prestation som beräknas på basis av ett jämförelsetal som anger förändringar i värdepapperens eller kapitalförbindelsernas värde, eller

8) ett i 129 § 1 eller 2 mom. hyreslagen nämnt hyresavtal som avser en bostadslägenhet och som gäller tills vidare eller har ingåtts för minst tre år.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1992.

Regeringens proposition 166/91
Miljöutsk. bet. 9/91

Helsingfors den 10 januari 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pirjo Rusanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.