Ursprungliga författningar: 1992

1715/1992
Trafikministeriets beslut om specialtransporter och specialtransportfordon
1714/1992
Trafikministeriets beslut om ändring av bilars konstruktion
1713/1992
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om prestationer för vilka kontrollcentralen för växtproduktion uppbär avgift
1712/1992
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om när lantbrukets forskningscentrals prestationer skall vara avgiftsbelagda och om avgiftsgrunderna
1711/1992
Finansministeriets beslut om när statistikcentralens prestationer skall vara avgiftsbelagda
1710/1992
Finansministeriets beslut om när statens utvecklingscentrals prestationer skall vara avgiftsbelagda
1709/1992
Skattestyrelsens beslut om upphävande av beslutet om avdrag för representationsutgifter (6/72)
1708/1992
Skattestyrelsens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som skall tillämpas under år 1993
1707/1992
Skattestyrelsens beslut om grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria år 1993
1706/1992
Skattestyrelsens beslut om skyldighet att verkställa förskottsinnehållning
1705/1992
Skattestyrelsens beslut om sätten för och storleken av förskottsinnehållning
1704/1992
Statsrådets beslut om avgifter för Bilregistercentralens prestationer
1703/1992
Förordning om registrering av fordon
1702/1992
Förordning om besiktning av fordon
1701/1992
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Ryssland om arbetspolitiskt samarbete

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.