Ursprungliga författningar: 1991

1350/1991
Lag om ändring av lagen om tryckkärl
1349/1991
Statsrådets beslut om understöd som beviljas för främjande av miljövårdsåtgärder i områden nära Finland i Östeuropa
1348/1991
Förordning om ändring av förordningen om enskilda vägar
1347/1991
Förordning om forskningsetiska delegationen
1346/1991
Förordning om ändring av benämningarna på vissa tjänster inom inrikesministeriets förvaltningsområde
1345/1991
Förordning om vissa tjänsteregleringar vid gränsbevakningsväsendet
1344/1991
Förordning om ikraftträdande av protokollet med Schweiz om import av schweiziska ostar samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser däri
1343/1991
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet med Schweiz om import av schweiziska ostar
1342/1991
Statsrådets beslut angående ändring av 2 § statsrådets beslut om markens externa värde
1341/1991
Finlands Banks beslut om beskrivningarna av Finlands Banks tusen, femhundra, hundra och femtio marks sedlar av 1986 års typ Litt. A
1340/1991
Inrikesministeriets beslut om fastställande av bärkraftsklassificering av kommunerna för år 1992
1339/1991
Förordning om beredskap för elektronisk kommunikation
1338/1991
Förordning om vissa avgifter som uppbärs med stöd av radiolagen och telelagen
1337/1991
Skattestyrelsens beslut angående rotprisområden vid skogsbeskattning
1336/1991
Skattestyrelsens beslut om begränsning av skyldigheten att utge innehållningsbevis och om tillgodoräknande av förskottsinnehållning
1335/1991
Skattestyrelsens beslut om begränsning av skyldigheten att avge skattedeklaration
1334/1991
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om inskränkning av laxfisket i Bottniska viken och egentliga Östersjön under år 1991
1333/1991
Statsrådets beslut om överföring av vissa lägenheter, lägenhetsdelar och områden från Vörå kommun till Ylihärmä kommun
1332/1991
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Sovjetunionen om en avtappningsstadga för Saimen och Vuoksen och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen samt om tillämpning av överenskommelsen
1331/1991
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Sovjetunionen om en avtappningsstadga för Saimen och Vuoksen samt om tillämpning av överenskommelsen
1330/1991
Finansministeriets beslut om fastställande och debitering av skogs vårdsavgift för 1990
1329/1991
Lag om ändring av 42 § lagen om påförande av accis
1328/1991
Lag om ändring av 6 § lagen om utjämningsskatt
1327/1991
Lag om ändring av 26 § tullskattelagen
1326/1991
Lag om ändring av 18 § lagen om bil- och motorcykelskatt
1325/1991
Lag om ändring av 127 § omsättningsskattelagen
1324/1991
Lag om ändring av 11 § lotteriskattelagen
1323/1991
Lag om ändring av 25 § kreditskattelagen
1322/1991
Lag om ändring av 99 § lagen angående stämpelskatt
1321/1991
Lag om ändring av 9 och 32 a §§ lagen om skatt på motorfordon
1320/1991
Lag om ändring av 62 och 63 §§ lagen om skatt på arv och gåva
1319/1991
Lag om ändring av 14 § lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift
1318/1991
Lag om ändring av 28 och 49 a §§ lagen om förskottsuppbörd
1317/1991
Lag om ändring av beskattningslagen
1316/1991
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om förrättningsgrundavgifter för officiell virkesmätning
1315/1991
Finansministeriets beslut om tillämpning av vissa ändringar av de ursprungsregler som skall iakttas i handeln mellan medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen
1314/1991
Finansministeriets beslut om tillämpning av vissa ändringar av de ursprungsregler som skall iakttas i handeln mellan Republiken Finland och Europeiska ekonomiska gemenskapen
1313/1991
Högsta domstolens beslut om ändring av högsta domstolens beslut om hovrätternas arbetsordning
1312/1991
Förordning om ändring av förordningen om hovrätterna
1311/1991
Lag om ändring av tullagen
1310/1991
Statsrådets beslut om villkoren för understöd för främjande av den regionala teknologiverksamheten
1309/1991
Statsrådets beslut om temporär ändring av 2 § i statsrådets beslut om ersättande av kostnader för skolskjutsar och skolresor för gymnasieelever
1308/1991
Statsrådets beslut om temporär ändring av 1 § i statsrådets beslut om anordnande av avgiftsfri skolskjuts och om betalning av kostnader för skolresor för yrkesläroanstalternas elever
1307/1991
Förordning om ändring av undervisningsområdet för vissa tjänster vid Jyväskylä universitet
1306/1991
Förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren för tjänster vid Sibelius-Akademin, teaterhögskolan och konstindustriella högskolan samt om tjänstemännens uppgifter
1305/1991
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen mellan Finland, Norge och Sverige om vissa slag av persontransporter på väg
1304/1991
Förordning om ikraftträdande av en ändring i den nordiska konventionen om social trygghet
1303/1991
Lag om ändring av 10 och 11 §§ lagen om skogsvårdsföreningar
1302/1991
Lag om ändring av lagen om dröjsmålsränta och restavgift på skatt
1301/1991
Lag om ändring av lagen om skatteuppbörd

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.