Ursprungliga författningar: 1991

1450/1991
Förordning om ändring av 13 § förordningen om hälsovården inom försvarsmakten
1449/1991
Förordning om ändring av förordningen om försvarsministeriet
1448/1991
Förordning om ändring av förordningen om avgifter för försvarsministeriets förvaltningsområdes prestationer
1447/1991
Förordning om upphävande av 2 § 4 mom. marktäktsförordningen
1446/1991
Skattestyrelsens beslut om de grunder enligt vilka beskattningsvärdet av mark av annan fastighet än gårdsbruksenhet skall räknas ut vid beskattningen för år 1991
1445/1991
Skattestyrelsens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkning av naturaförmåner vid förskottsinnehållning år 1992
1444/1991
Skattestyrelsens beslut om de grunder som skall iakttagas vid beräkningen av naturaförmåner vid beskattningen för år 1991
1443/1991
Förordning om ändring av beskattningsförordningen
1442/1991
Lag om ändring av lagen om försök med frikommuner
1441/1991
Lag om ändring av lagen om rätt för frikommuner att avvika från vissa stadganden och bestämmelser
1440/1991
Förordning om ändring av 1 § förordningen om pension för lantbruksföretagare
1439/1991
Förordning om ändring av 3 § förordningen om geodetiska institutet
1438/1991
Förordning om Lammi biologiska stations naturskyddsområde
1437/1991
Förordning om Aulanko naturskyddsområde
1436/1991
Lag om ändring av 9 § lagen om pension för företagare
1435/1991
Lag om ändring av mentalvårdslagen
1434/1991
Lag om ändring av växtskyddslagen
1433/1991
Lag om temporär ändring av 4 § lagen om accis på gödselmedel
1432/1991
Lag om ändring av 9 § lagen om exportkostnadsavgift för mjölk, svinkött och spannmål
1431/1991
Statsrådets beslut innehållande allmänna anvisningar om skäliga hyror för bostadslägenheter på vissa orter
1430/1991
Statsrådets beslut med allmänna anvisningar om höjningar av hyrorna för bostadslägenheter
1429/1991
Statsrådets beslut om överförande av avgöranderätten i vissa ärenden gällande extra pension
1428/1991
Förordning om ändring av 4 § förordningen om beviljande och utbetalning av vissa pensioner
1427/1991
Lag om temporär ändring av 3 § lagen om skatt på vissa försäkringspremier
1426/1991
Lag om temporär ändring av omsättningsskattelagen
1425/1991
Förordning om rättspolitiska forskningsinstitutet
1424/1991
Lag om ändring av lagen om rättspolitiska forskningsinstitutet
1423/1991
Lag om ändring av skadeståndslagen
1422/1991
Statsrådets beslut om ett skadeskyddssystem för statens affärsverk
1421/1991
Plakat om fyra tacksägelse-, bot- och böndagar vilka högtidligen skall firas i hela riket år 1992
1420/1991
Förordning om ändring av förordningen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer
1419/1991
Förordning om nyttighetsmodellrätt
1418/1991
Förordning om ändring av 7 § förordningen om avgifter för besiktning av elmateriel
1417/1991
Förordning om ändring av förordningen om Tammerfors universitet
1416/1991
Lag om upphävande av lagen om mätning och kontroll av råvirke i exporthandeln
1415/1991
Statsrådets beslut om byggnadsdistrikten inom byggnadsförvaltningen
1414/1991
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om grunderna för ersättning åt arbetstagare för förlust av personlig egendom vid sjöolycka
1413/1991
Statsrådets beslut om ändring av 8 § statsrådets beslut om asbestarbete
1412/1991
Förordning om ändring av 5 § förordningen om delegationen för sjömansärenden
1411/1991
Förordning om ändring av förordningen om kosthållningen för besättning ombord på fartyg
1410/1991
Förordning om ändring av 2 och 15 §§ förordningen om läkarundersökning av sjömän
1409/1991
Förordning om ändring av 3 § förordningen om farledsavgift
1408/1991
Förordning om ändring av 3 § förordningen om avgifter för sjöfartsväsendets prestationer
1407/1991
Förordning om ändring av förordningen om lotsningstaxa
1406/1991
Förordning om ändring av 65 § fordonsförordningen
1405/1991
Förordning om ändring av ikraftträdelsestadgandet i förordningen om ändring av fordonsförordningen
1404/1991
Förordning om ändring av 1 och 2 §§ förordningen om Statens måltidscentral
1403/1991
Förordning om överlåtelse av egendom som tillfallit staten såsom arv
1402/1991
Lag om ändring av 6 § lagen om införande av ärvdabalken
1401/1991
Lag om ändring av 5 kap. ärvdabalken

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.