Ursprungliga författningar: 1991

100/1991
Lag om ändring av militärunderstödslagen
99/1991
Lag om ändring av 14 § lagen om barnbidrag
98/1991
Lag om ändring av 10 och 11 §§ lagen om moderskapsunderstöd
97/1991
Lag om ändring av 18 § lagen om missbrukarvård
96/1991
Lag om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
95/1991
Lag om ändring av lagen om barndagvård
94/1991
Lag om ändring av barnskyddslagen
93/1991
Lag om ändring av socialvårdslagen
92/1991
Lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
91/1991
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
90/1991
Lag om ändring av 3 och 12 §§ lagen om rehabilitering av frontveteraner
89/1991
Lag om ändring av lagen om avbrytande av havandeskap
88/1991
Förordning om statsrådets kansli
87/1991
Lag om ändring av steriliseringslagen
86/1991
Lag om ändring av lagen om obligatorisk upplagring av läkemedel
85/1991
Lag om ändring av lagen om sjukvårdsartiklar
84/1991
Lag om ändring av kemikalielagen
83/1991
Lag om ändring av lagen om utövning av provisors- och farmaceutyrket
82/1991
Lag om ändring av lagen om apoteksavgift
81/1991
Lag om ändring av läkemedelslagen
80/1991
Lag om ändring av lagen om avskiljande av mänskliga organ och vävnader för medicinska ändamål
79/1991
Lag om ändring av lagen om privat hälso- och sjukvård
78/1991
Lag om ändring av 1 och 3 §§ lagen om statens sinnessjukhus
77/1991
Lag om ändring av 5 § lagen om specialiserad sjukvård
76/1991
Lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
75/1991
Lag om ändring av lagen om företagshälsovård
74/1991
Lag om ändring av 3 § lagen om ömsesidig sjuk- och hälsovård i gränstrakt
73/1991
Lag om ändring av hälsovårdslagen
72/1991
Lag om ändring av 11 § lagen angående införande av folkhälsolagen
71/1991
Lag om ändring av folkhälsolagen
70/1991
Lag om ändring av lagen om utövande av optikeryrket
69/1991
Lag om ändring av lagen om massörsyrket
68/1991
Lag om ändring av lagen om utövning av sjukvårdsyrke
67/1991
Lag om ändring av lagen om utövning av tandteknikeryrket
66/1991
Lag om ändring av lagen om utövning av tandläkaryrket
65/1991
Lag om ändring av lagen om utövning av läkaryrket
64/1991
Lag om ändring av 1 och 4 §§ lagen om läkemedelslaboratoriet
63/1991
Lag om social- och hälsostyrelsen
62/1991
Ödemarkslag
61/1991
Statsrådets beslut om de bedömningsgrunder som skall tillämpas då bostads-, inlösnings- och grundförbättringslån beviljas samt då bostadsinvånare godkänns
60/1991
Statsrådets beslut om ändring av 1 § statsrådets beslut om grunderna för användningen av struktur- omvandlingsanslag
59/1991
Förordning om ändring av förordningen om uthyrning av arbetskraft
58/1991
Förordning om ändring av 24 § sysselsättningsförordningen
57/1991
Förordning om brandsäkerhetskrav för madrasser
56/1991
Förordning om grundande av Kitee, Nivala och Orimattila stad
55/1991
Förordning om ändring av förordningen om utrikesförvaltningen
54/1991
Lag om ändring av 9 § lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande
53/1991
Lag om ändring av 1 och 11 §§ lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
52/1991
Finansministeriets beslut om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott för skatteåret 1991
51/1991
Finansministeriets beslut om uppbördstiderna och uppbördsraterna för ordinarie slutlig skatt som debiterats för 1989

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.