Ursprungliga författningar: 1991

200/1991
Lag om ändring av 64 § statstjänstemannalagen
199/1991
Lag om ändring av 1 § lagen om statens tjänstekollektivavtal
198/1991
Lag om ändring av 2 § lagen angående högsta förvaltningsdomstolen
197/1991
Lag om ändring av 2 § lagen om högsta domstolen
196/1991
Lag om anställningsvillkoren för presidenterna och ledamöterna i högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen
195/1991
Statsrådets beslut om prisskillnadsersättning för livsmedelsprodukter
194/1991
Förordning om styrning av husdjursproduktionen
193/1991
Förordning om inrättande, indragning och överföring av tjänster samt ändring av vissa tjänstebenämningar vid finansministeriet och inom ministeriets förvaltningsområde
192/1991
Förordning om ikraftträdande av konventionen om upprättande av en europeisk organisation för kärnforskning och det därtill anslutna finansprotokollet
191/1991
Förordning om ändring av förordningen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet
190/1991
Lag om ändring av 32 § lagen om skatt på arv och gåva
189/1991
Lag om ändring av beskattningslagen
188/1991
Lag om skatteförvaltningen
187/1991
Skattestyrelsens beslut om ändring av beslutet om användning av stämpelskattemaskin
186/1991
Trafikministeriets beslut om preciserande föreskrifter gällande beviljande av stöd motsvarande omsättningsskatt för transportmedel i utrikestrafik
185/1991
Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om verkställighet av fordonsförordningen
184/1991
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom undervisningsministeriets förvaltningsområde
183/1991
Förordning om utbildningsstyrelsen
182/1991
Lag om utbildningsstyrelsen
181/1991
Förordning om behörighetsvillkor för tjänsten som skoldirektör
180/1991
Förordning om ändring av 17 och 18 §§ förordningen om skolstyrelsen
179/1991
Förordning om ändring av förordningen om kvällsgymnasier
178/1991
Förordning om ändring av förordningen om skola som ersätter grundskolan och om privat gymnasium
177/1991
Förordning om ändring av gymnasieförordningen
176/1991
Förordning om ändring av grundskoleförordningen
175/1991
Lag om upphävande av 5 a § lagen om skolstyrelsen och denna underställd distriktsförvaltning
174/1991
Lag om ändring av lagen om kommunal skolförvaltning
173/1991
Lag om ändring av lagen om kvällsgymnasier
172/1991
Lag om ändring av gymnasielagen
171/1991
Lag om ändring av grundskolelagen
170/1991
Lag om ändring av gymnasielagen
169/1991
Lag om ändring av grundskolelagen
168/1991
Lag om ändring av 1 § lagen angående inrättande och upprätthållande av privata skolor och uppfostringsanstalter
167/1991
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom undervisningsministeriets förvaltningsområde
166/1991
Förordning om gemensam elevansökan
165/1991
Förordning om en plan för utveckling av utbildningen inom undervisningsministeriets förvaltningsområde och av forskningen vid högskolorna
164/1991
Förordning om ändring av 31 § förordningen om yrkespedagogiska lärarutbildningsinstitutioner
163/1991
Förordning om upphävande av 1 § 4 mom. förordningen om specialyrkesläroanstalter
162/1991
Förordning om upphävande av 3 § 2 mom. förordningen om särskilda yrkesläroanstalter
161/1991
Förordning om ändring av förordningen om hälsovårdsläroanstalter
160/1991
Förordning om ändring av förordningen om tekniska läroanstalter
159/1991
Förordning om ändring av förordningen om läroanstalter för det sociala området
158/1991
Förordning om ändring av förordningen om läroanstalter för skogsbruk och trähushållning
157/1991
Förordning om ändring av förordningen om sjöfartsläroanstalter
156/1991
Förordning om ändring av förordningen om läroanstalter inom lantbruksbranschen
155/1991
Förordning om ändring av förordningen om läroanstalter för hemslöjd och konstindustri
154/1991
Förordning om ändring av förordningen om bildkonstläroanstalter
153/1991
Förordning om ändring av förordningen om läroanstalter för huslig ekonomi
152/1991
Förordning om ändring av förordningen om handelsläroanstalter
151/1991
Förordning om ändring av förordningen om läroanstalter i hotell- och restaurangbranschen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.