Ursprungliga författningar: 1991

250/1991
Statsrådets beslut om exportstöd för potatis
249/1991
Statsrådets beslut om skyddsupplagringsprogram år 1991
248/1991
Landsbygdsnäringsförordning
247/1991
Förordning om ändring av 13 § förordningen om högsta domstolen
246/1991
Förordning om ändring av företagsinteckningsförordningen
245/1991
Lag om ändring av 5 kap. 8 a och 10 a §§ utsökningslagen
244/1991
Lag om ändring av 154 och 155 §§ lagen om andelslag
243/1991
Lag om ändring av 14 kap. 5 § lagen om aktiebolag
242/1991
Lag om ändring av 8 kap. 6 § lagen om öppna bolag och kommanditbolag
241/1991
Lag om ändring av 18 § handelsregisterlagen
240/1991
Lag om ändring av företagsinteckningslagen
239/1991
Förordning om centret för internationellt personutbyte
238/1991
Lag om centret för internationellt personutbyte
237/1991
Miljöministeriets beslut om understöd för hyreshus med ekonomiska svårigheter
236/1991
Lag om ändring av 57 § lagen angående stämpelskatt
235/1991
Lag om kommunens inlösningsrätt enligt bolagsordning och om maximipriset på aktierna
234/1991
Förordning om ändring av förordningen om statens pensioner
233/1991
Lag om ändring av lagen om förhandsbesked, rättelseyrkande och ändringssökande i vissa pensionsärenden
232/1991
Lag om ändring av 5 a § lagen angående införande av lagen om statens familjepensioner
231/1991
Lag om ändring av 9 och 20 §§ lagen om statens familjepensioner
230/1991
Lag om ändring av 7 a § lagen angående införande av lagen om statens pensioner
229/1991
Lag om ändring av lagen om statens pensioner
228/1991
Lag om tullverket
227/1991
Finansministeriets beslut angående ändring av 1 § finansministeriets beslut om befrielsen från motorfordonskatt eller nedsättning av skatten för vissa utomlands rekisterade fordon
226/1991
Finansministeriets beslut om ersättningar som uppbärs för förmåner i anslutning till statens personalbostäder
225/1991
Finansministeriets beslut om måltidsersättningar som statsanställd skall erlägga
224/1991
Förordning om ändring av förordningen om miljöministeriet
223/1991
Förordning om skatteförvaltningen
222/1991
Förordning om förhöjning av statlig borgen till Nordiska Investeringsbanken
221/1991
Förordning
220/1991
Lag om byte av vissa fastigheter mellan staten och kommanditbolaget Arkkitehtitoimisto Veikko Juntunen Ky
219/1991
Förordning om ändring av 2 § förordningen om fördelningen av de socialskyddsavgifter som inflyter under år 1989
218/1991
Förordning om fördelningen av de socialskyddsavgifter som inflyter under år 1991
217/1991
Förordning om ändring av benämningen på en tjänst vid trafikministeriet och om inrättande och indragning av vissa tjänster inom trafikministeriets förvaltningsområde
216/1991
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid justitiekanslersämbetet samt inom justitieministeriets förvaltningsområde
215/1991
Lag om ändring av 4 § lagen om vårdbidrag för barn
214/1991
Lag om ändring av folkpensionslagen
213/1991
Lag om ändring av 4 § 1 mom. lagen om nykterhetsarbete
212/1991
Lag om ändring av lagen om mellanöl
211/1991
Lag om ändring av alkohollagen
210/1991
Skattestyrelsens beslut om ändring av beslutet om stämpelskatt som erläggs i pengar
209/1991
Förordning om indragning och inrättande av vissa tjänster vid länsstyrelserna i Uleåborgs och Lapplands län
208/1991
Förordning om ändring av länsstyrelseförordningen
207/1991
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid länsstyrelserna
206/1991
Förordning om inrikesministeriet
205/1991
Lag om ändring av 1 a § lagen om kommunala arbetskollektivavtal
204/1991
Lag om ändring av 5 a § lagen om kommunala tjänstekollektivavtal
203/1991
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om godkända tillsatsämnen för fodermedel
202/1991
Förordning om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer
201/1991
Förordning om anställningsvillkoren för presidenterna och ledamöterna i högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.