Ursprungliga författningar: 1991

1600/1991
Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av lagen om stöd för vård av barn i hemmet
1599/1991
Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
1598/1991
Lag om ändring av lagen om barnbidrag
1597/1991
Lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare
1596/1991
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
1595/1991
Lag om ändring av folkpensionslagen
1594/1991
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid museiverket
1593/1991
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom arkivväsendet
1592/1991
Förordning angående ändring av undervisningsområdet för professors- och biträdande professorstjänster vid vissa högskolor
1591/1991
Förordning om ändring av förordningen om Helsingfors handelshögskola
1590/1991
Förordning om ändring av förordningen om Villmanstrands tekniska högskola
1589/1991
Förordning om ändring av förordningen om Tammerfors tekniska högskola
1588/1991
Förordning om ändring av förordningen om Tekniska högskolan
1587/1991
Förordning om ändring av förordningen om Veterinärmedicinska högskolan
1586/1991
Förordning om ändring av förordningen om Åbo universitet
1585/1991
Förordning om ändring av förordningen om Kuopio universitet
1584/1991
Förordning om ändring av förordningen om Joensuu universitet
1583/1991
Förordning om ändring av förordningen om Uleåborgs universitet
1582/1991
Förordning om ändring av förordningen om Jyväskylä universitet
1581/1991
Förordning om tillsättning av tjänster som professor och biträdande professor vid högskolor
1580/1991
Förordning om upphävande av förordningen om rådet för skolärenden
1579/1991
Statsrådets beslut om upphävning av statsrådets beslut om resekostnadsersättning till statens arbetstagare
1578/1991
Förordning om avgifter för konsumentverkets prestationer
1577/1991
Förordning om inrättande av vissa tjänster vid byggnadsförvaltningen
1576/1991
Förordning om vissa tjänsteregleringar inom finansministeriets förvaltningsområde
1575/1991
Förordning om indragning och inrättande av vissa tjänster och om ändring av benämningar på vissa tjänster inom inrikesministeriets förvaltningsområde
1574/1991
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom inrikesministeriets förvaltningsområde
1573/1991
Förordning om ändring av benämningen på vissa tjänster inom inrikesministeriets förvaltningsområde
1572/1991
Förordning angående ändring av 5 § förordningen om vadhållning vid hästtävlingar
1571/1991
Förordning om ändring av förordningen om Statsgaranticentralen
1570/1991
Lag om ändring av lagen om Statsgaranticentralen
1569/1991
Förordning om avgifter till mätteknikcentralen
1568/1991
Förordning om konstaterande av kompetensen hos organ för testning, kontroll, certifiering och kalibrering
1567/1991
Förordning om avgifter till tekniska kontrollcentralen
1566/1991
Statsrådets beslut om upphävande av statsrådets beslut om prissänkningsersättningar för mjölkhushållningsprodukter som används till foder
1565/1991
Förordning om ändring av förordningen om förebyggande av införsel till landet av växtförstörare
1564/1991
Förordning om ändring av växtskyddsförordningen
1563/1991
Lag om snabbare återbetalning av skogsförbättringslån och om höjd låneränta
1562/1991
Lag om ändring av skoltlagen
1561/1991
Lag om ändring av naturnäringslagen
1560/1991
Lag om ändring av renhushållningslagen
1559/1991
Lag om ändring av landsbygdsnäringslagen
1558/1991
Lag om förvaltningen av landsbygdsnäringar i kommunerna
1557/1991
Finansministeriets beslut om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott för skatteåret 1992
1556/1991
Statsrådets beslut angående ändring av 7 och 11 §§ statsrådets beslut om tillämpning av lagen angående stämpelskatt
1555/1991
Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt
1554/1991
Lag om ändring av 1 kap. 4 § värdepappersmarknadslagen
1553/1991
Lag om ändring av 4 § lagen om värdepappersförmedlingsrörelse
1552/1991
Lag om ändring av lagen om hypoteksföreningar
1551/1991
Lag om ändring av 24 § lagen om utlänningars samt vissa sammanslutningars rätt att äga och besitta fast egendom och aktier

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.