Ursprungliga författningar: 1991

350/1991
Lag om ändring av 10 § lagen om studiestöd
349/1991
Statsrådets beslut om fastställande av moderskapsunderstödets storlek
348/1991
Statsrådets beslut om upphävande av statsrådets beslut om fastställande av taxorna för yrkesmässig trafik
347/1991
Förordning om tillståndspliktig persontrafik på väg
346/1991
Förordning om tillståndspliktig godstrafik på väg
345/1991
Lag om ändring av 12 § lagen om ett datasystem för vägtrafiken
344/1991
Lag om upphävande av 22 § lagen angående rättighet att idka näring
343/1991
Lag om tillståndspliktig persontrafik på väg
342/1991
Lag om tillståndspliktig godstrafik på väg
341/1991
Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt
340/1991
Statsrådets beslut om ändring av 11 § statsrådets beslut om de allmänna grunderna för utkomststöd
339/1991
Förordning om ändring av 12 § förordningen om tillämpning av lagen om verkställighet av dom rörande vårdnad om eller rätt till umgänge med barn
338/1991
Förordning om ändring av 7 § förordningen om rehabilitering av frontveteraner
337/1991
Förordning om ändring av 1 och 4 §§ förordningen om vissa underhållsbidrags bindande vid levnads- kostnaderna
336/1991
Förordning om ändring av 4 och 19 §§ förordningen om tryggande av underhåll för barn
335/1991
Förordning om ändring av 2 och 3 §§ förordningen om nämnden för internationella adoptionsärenden i Finland
334/1991
Förordning om upphävande av 18 § äktenskapsförordningen
333/1991
Förordning om ändring av 21 § förordningen om service och stöd på grund av handikapp
332/1991
Förordning om ändring av 3 och 7 §§ förordningen om stöd för vård av barn i hemmet
331/1991
Förordning om ändring av 13 § förordningen om barndagvård
330/1991
Förordning om ändring av barnskyddsförordningen
329/1991
Förordning om ändring av 7 och 20 §§ förordningen om avgifter för socialservice
328/1991
Förordning om ändring av 21 och 22 §§ socialvårdsförordningen
327/1991
Förordning om ändring av 3 och 6 §§ förordningen angående läkare och tandläkare tillkommande ersättning för verkställande av rättmedicinska undersökningar
326/1991
Förordning om ändring av narkotikaförordningen
325/1991
Förordning om ändring av 2 § förordningen angående verkställighet och tillämpning av lagen om internering av farliga återfallsförbrytare
324/1991
Förordning om ändring av förordningen om vissa myndigheters uppgifter vid bedömning av den eventuella kancerrisk som ämnen och produkter föranleder
323/1991
Förordning om ändring av 2 och 16 §§ förordningen om fastställande och upphävande av faderskap samt om underhåll för barn
322/1991
Förordning om ändring av 6 § folkpensionsförordningen
321/1991
Förordning om ändring av förordningen om avbrytande av havandeskap
320/1991
Förordning om ändring av kastreringsförordningen
319/1991
Förordning om ändring av steriliseringsförordningen
318/1991
Förordning om ändring av förordningen om obligatorisk upplagring av läkemedel
317/1991
Förordning om ändring av förordningen om kvalitetskontroll av preventivmedel
316/1991
Förordning om ändring av läkemedelsförordningen
315/1991
Förordning om ändring av förordningen om avskiljande av mänskliga organ och vävnader för medicinska ändamål
314/1991
Förordning om ändring av 5 och 6 §§ förordningen om privat hälso- och sjukvård
313/1991
Förordning om ändring av 3 § förordningen om delegationen för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom social- och hälsovården
312/1991
Statsrådets beslut om normalpriserna för biblioteksbyggnader 1991
311/1991
Statsrådets beslut om normalpriserna på grundskolornas och gymnasiernas lokaliteter
310/1991
Statsrådets beslut om ändring av 2 § i statsrådets beslut om statens ungdomsråd
309/1991
Statsrådets beslut om ändring av 2 § i statsrådets beslut om statens idrottsråd
308/1991
Förordning om ändring av förordningen om finansministeriet
307/1991
Förordning om ändring av förordningen om justitieministeriet
306/1991
Förordning om statskontoret
305/1991
Lag om statskontoret
304/1991
Lag om försäljning av Kouvola kasernområde till Kouvola stad och garnisonssjukhuset till kommunalförbundet för folkhälsoarbetet i Kouvola-Valkeala
303/1991
Förordning om ändring av förordningen om skogsvårdsföreningar
302/1991
Förordning om ändring av förordningen om iståndsättning av underproduktiva skogar i Lappland
301/1991
Förordning om ändring av skogsförbättringsförordningen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.