Ursprungliga författningar: 1991

450/1991
Förordning om ändring av förordningen om inrikesministeriet
449/1991
Utlänningsförordning
448/1991
Förordning om asylnämnden
447/1991
Förordning om utlänningsombudsmannen
446/1991
Lag om utlänningsombudsmannen
445/1991
Lag om ändring av kreditskattelagen
444/1991
Trafikministeriets beslut om kommuner som godkänner taxorna i stadsmässig lokaltrafik
443/1991
Trafikministeriets beslut om taxor i tillståndspliktig persontrafik
442/1991
Trafikministeriets beslut om landets indelning i trafikområden för beställningstrafik som bedrivs med personbil
441/1991
Trafikministeriets beslut om yrkesskicklighet och solvens som krävs av den som idkar tillståndspliktig godstrafik
440/1991
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om medicinaltaxa
439/1991
Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om verkställighet av fordonsförordningen
438/1991
Förordning om ändring av fordonsförordningen
437/1991
Förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon
436/1991
Förordning om ändring av förordningen om besiktning av fordon
435/1991
Lag om ändring av vägtrafiklagen
434/1991
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om anmälan om engångsinsulinsprutor
433/1991
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ändring av social- och hälsovårdsministeriets beslut om förfarandet vid anmälan om nya ämnen
432/1991
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ändring av social- och hälsovårdsministeriets beslut om rökdon
431/1991
Förordning om ändring av förordningen om avbytarservice för lantbruksföretagare
430/1991
Förordning om ändring av förordningen om semesterpenning för småföretagare
429/1991
Förordning om ändring av 2 och 3 §§ förordningen om erläggande av hemförlovningspenning
428/1991
Förordning om ändring av förordningen om militärunderstöd
427/1991
Förordning om ändring av förordningen om missbrukarvård
426/1991
Förordning om ändring av polisförordningen
425/1991
Förordning om indragning och inrättande av vissa tjänster inom inrikesministeriets förvaltningsområde
424/1991
Förordning om reservfängelset i Kestilä
423/1991
Förordning om ändring av förordningen om fångvårdsväsendet
422/1991
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom fångvårdsväsendet
421/1991
Förordning om ändring av förordningen angående verkställighet av lagen om barnbidrag
420/1991
Förordning om ändring av förordningen om moderskapsunderstöd
419/1991
Förordning om ändring av 10 och 15 §§ förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården
418/1991
Förordning om ändring av 2 och 10 §§ förordningen om ersättningar för service vid statliga verksamhetsenheter för socialvården och hälsovården
417/1991
Förordning om ändring av förordningen om statens uppfostringsanstalter
416/1991
Förordning om ändring av förordningen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
415/1991
Förordning om ändring av förordningen om utredande av dödsorsak
414/1991
Förordning om ändring av förordningen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning
413/1991
Förordning om ändring av sjukförsäkringsförordningen
412/1991
Förordning om riksomfattande personregister för hälsovården
411/1991
Förordning om upphävande av förordningen om indrivning av vissa sjukhusavgifter i utsökningsväg utan dom eller utslag
410/1991
Förordning om ändring av förordningen om statens sinnessjukhus
409/1991
Förordning om ändring av mentalvårdsförordningen
408/1991
Förordning om ändring av 1 och 4 §§ förordningen om ersättande av kostnaderna för vården av andningsförlamningspatienter
407/1991
Förordning om ändring av förordningen om smittsamma sjukdomar
406/1991
Förordning om ändring av folkhälsoförordningen
405/1991
Förordning om ändring av förordningen om utövande av optikeryrket
404/1991
Förordning om upphävande av förordningen angående utövande av barnmorskeyrke och om förlossningsanstalter
403/1991
Förordning om ändring av 2 § förordningen om utövning av sjukvårdsyrke
402/1991
Förordning om ändring av förordningen om utövning av tandteknikeryrket
401/1991
Förordning om upphävande av förordningen om avgiften för läkares specialistexamen och för specialtandläkarexamen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.