Ursprungliga författningar: 1991

600/1991
Statsrådets beslut om partiell ändring i kommunindelningen mellan Sonkajärvi kommun och Kajana stad
599/1991
Statsrådets beslut om överföring av vissa lägenheter och områden från Tohmajärvi kommun till Pyhäselkä kommun
598/1991
Förordning om affärs- och samfundssignum
597/1991
Lag om ändring av 9 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa
596/1991
Lag om upphävande av lagen om förfarandet vid uppsägning av arbetsavtal
595/1991
Lag om ändring av lagen om arbetsavtal
594/1991
Lag om ändring av 13 § lagen om auktoriserade translatorer
593/1991
Förordning om ändring av reglementet för statsrådet
592/1991
Strålskyddslag
591/1991
Trafikministeriets beslut om taxor för sjuktransport
590/1991
Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenheter, en lägenhetsdel och områden från Mynämäki kommun till Mietoinens kommun
589/1991
Inrikesministeriets beslut om överföring av en by, en lägenhet och områden från Mynämäki kommun till Mietoinens kommun
588/1991
Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenheter från Mietoinens kommun till Mynämäki kommun
587/1991
Inrikesministeriets beslut om överföring av en lägenhet och områden från Limingo kommun till Tyrnävä kommun
586/1991
Inrikesministeriets beslut om partiell ändring i kommunindelningen mellan Haukipudas och Yli-Ii kommuner
585/1991
Förordning om ändring av bilagan till förordningen om förebyggande av införsel till landet av växtförstörare
584/1991
Förordning om upphävande av förordning om kartverksdelegationen
583/1991
Förordning om ändring av förordningen om nationalparker och naturparker, som inrättats på staten tillhöriga områden
582/1991
Förordning om Oulanka nationalpark
581/1991
Lag om Koli nationalpark
580/1991
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om inkomstgränsen för den första ersättningsklassen, som ligger till grund för avgifter som uppbärs för hemservice
579/1991
Statsrådets beslut angående omorganisation av fyra polisdistrikt
578/1991
Förordning om ändring av förordningen om jord- och skogsbruksministeriet
577/1991
Förordning om ändring av 1 och 2 §§ förordningen om vissa tjänster som besätts för viss tid eller annars tidsbegränsat
576/1991
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Luxemburg om social trygghet och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
575/1991
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Luxemburg om social trygghet
574/1991
Undervisningsministeriets beslut om grunderna för den förskoleundervisning som anordnas i grundskolan
573/1991
Undervisningsministeriets beslut om grunderna för den påbyggnadsundervisning som anordnas i grundskolan
572/1991
Statsrådets beslut om ersättande av kostnader för skolskjutsar och skolresor för gymnasieelever
571/1991
Förordning om ändring av förordningen om arvoden, ersättningar och avgifter för skeppsmätning
570/1991
Förordning om ändring av förordningen om arvoden och ersättningar för besiktning av tryckkärl i fartyg
569/1991
Förordning om erläggande av avgift för bestämmande och utmärkande av fartygs lastlinjer
568/1991
Förordning om ändring av förordningen om arvoden och lösen till mönstringsförrättare
567/1991
Förordning om ändring av förordningen om vissa arvoden och ersättningar för besiktning och kontroll av fartyg samt fastställande av isavgiftsklass
566/1991
Lag om ägobyte mellan staten och Pelkosenniemi kommun
565/1991
Lag om ändring av gränserna för Urho Kekkonens nationalpark
564/1991
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Polen om främjande av investeringar och om ömsesidigt skydd för dem och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
563/1991
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Polen om främjande av investeringar och om ömsesidigt skydd för dem
562/1991
Statsrådets beslut om upphävande av statsrådets beslut om minimipris och riktpris för saluförd foderströmming
561/1991
Förordning om ändring av förordningen om förskottsuppbörd
560/1991
Omsättningsskatteförordning
559/1991
Omsättningsskattelag
558/1991
Förordning om ikraftträdande av ändringar i Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet
557/1991
Förordning om ikraftträdande av den europeiska överenskommelsen om personer som medverkar i förfaranden vid europeiska kommissionen och domstolen för de mänskliga rättigheterna samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
556/1991
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i den europeiska överenskommelsen om personer som medverkar i förfaranden vid europeiska kommissionen och domstolen för de mänskliga rättigheterna
555/1991
Finansministeriets beslut om slutförande av beskattningen för skatteåret 1989 samt om tiden för framställande av skatteanmärkning och yrkande på att en pensionsinkomst skall periodiseras
554/1991
Miljöministeriets beslut om fördelningsgrunderna för understöd som beviljas för reparation av bostadsbyggnader och bostäder
553/1991
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om resultatkrav vid införsel av varmblodiga travhästar
552/1991
Förordning om ändring av förordningen om avgifter för socialservice
551/1991
Förordning om ändring av statstjänstemannaförordningen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.