Ursprungliga författningar: 1991

650/1991
Inrikesministeriets beslut om partiell ändring i kommunindelningen mellan Siikajoki och Pattijoki kommuner
649/1991
Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenheter och områden från Riihimäki stad till Hyvinge stad
648/1991
Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenheter och områden från Rantasalmi och Heinävesi kommuner samt från Nyslotts stad till Kangaslampi kommun
647/1991
Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenheter, lägenhetsdelar och områden från Nurmijärvi kommun till Hyvinge stad
646/1991
Inrikesministeriets beslut om partiell ändring i kommunindelningen mellan Masku och Nousis kommuner
645/1991
Inrikesministeriets beslut om överföring av två lägenhetsdelar från Lojo kommun till Lojo stad
644/1991
Inrikesministeriets beslut om partiell ändring i kommunindelningen mellan Kiukainens kommun och Harjavalta stad
643/1991
Statsrådets beslut om ändring av 5 § statsrådets beslut om televisionslicenser
642/1991
Förordning om ändring av förordningen om avgifter för bilregistercentralens och dess besiktningsställens åtgärder
641/1991
Förordning om ändring av förordningen om avgifter som skall uppbäras för lantmäteriförvaltningens prestationer
640/1991
Förordning om ändring av förordningen om statsgaranti för konstutställningar
639/1991
Lag om ändring av 3 och 4 §§ lagen om statsgaranti för konstutställningar
638/1991
Lag om ändring av 12 § lagen om mellanöl
637/1991
Lag om ändring av alkohollagen
636/1991
Lag om ändring av lagen om statsgarantier åt industrin för investeringar i miljövård
635/1991
Förordning om ändring av förordningen om försvarsministeriet
634/1991
Lag om ändring av 12 kap. 3 § lagen om försäkringsföreningar
633/1991
Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolags verksamhet i Finland
632/1991
Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag
631/1991
Lag om ändring av lagen om stöd för vård av barn i hemmet
630/1991
Lag om ändring av 11 a och 31 §§ lagen om barndagvård
629/1991
Lag om ändring av vattenlagen
628/1991
Lag om ändring av 9 § lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare
627/1991
Lag om ändring av 14 och 22 §§ lagen om olycksfallsförsäkring
626/1991
Lag om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen
625/1991
Lag om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring
624/1991
Lag om ändring av 8 § lagen om frontmannapension
623/1991
Lag om ändring av 15 b § familjepensionslagen
622/1991
Lag om ändring av 6 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
621/1991
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
620/1991
Lag om ändring av 5 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa
619/1991
Lag om ändring av folkpensionslagen
618/1991
Lag om ändring av lagen om statens pensioner
617/1991
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
616/1991
Lag om ändring av 3 § lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande
615/1991
Lag om ändring av 5 § lagen om pension för företagare
614/1991
Lag om ändring av 6 § lagen om pension för lantbruksföretagare
613/1991
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
612/1991
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
611/1991
Lag om rehabiliteringspenning
610/1991
Lag om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten
609/1991
Lag om ändring av 7 § sysselsättningslagen
608/1991
Lag om ändring av 2 § lagen om företagshälsovård
607/1991
Lag om ändring av 17 § socialvårdslagen
606/1991
Lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård
605/1991
Lag om ändring av folkhälsolagen
604/1991
Lag om rehabiliteringssamarbete
603/1991
Trafikministeriets beslut om taxitrafikens taxor
602/1991
Statsrådets beslut om utlännings behörighet för statlig tjänst
601/1991
Statsrådets beslut om partiell ändring i kommunindelningen mellan Kankaanpää stad och Påmarks kommun

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.