Ursprungliga författningar: 1991

700/1991
Lag om ändring av 4 och 5 §§ lagen om villkorligt straff
699/1991
Lag om ändring av 5 § militära disciplinlagen
698/1991
Lag om ändring av 16 § förordningen om införande av strafflagen
697/1991
Lag om ändring av strafflagen
696/1991
Förordning om ikraftträdande av avtalet om upprättande av NORSAD-fonden och NORSAD-sekretariatet och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet
695/1991
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om upprättande av NORSAD-fonden och NORSAD-sekretariatet
694/1991
Trafikministeriets beslut om taxor för invalidtaxitrafiken
693/1991
Statsrådets beslut om avtal som gäller dikor och ingås 1991
692/1991
Statsrådets beslut om ändring av 1 § statsrådets beslut om produktionspremie för sockerbetor
691/1991
Statsrådets beslut om ändring av 1 § statsrådets beslut om produktionspremie för industripotatis
690/1991
Statsrådets beslut om ändring av 1 § statsrådets beslut om produktionspremier för odling av fodersäd
689/1991
Statsrådets beslut om produktionsstöd för kött
688/1991
Statsrådets beslut om produktionsstöd för mjölk
687/1991
Statsrådets beslut om understöd enligt antalet husdjur
686/1991
Statsrådets beslut om stöd på basis av åkerareal
685/1991
Statsrådets beslut om arealtillägg
684/1991
Förordning om ändring av 2 § förordningen om inskränkning av användningen av vissa fångstredskap inom allmänt vattenområde i havet samt inom Finlands fiskezon
683/1991
Förordning om vissa inskränkningar av laxfisket år 1991
682/1991
Arbetarskyddsstyrelsens beslut om skyddsinformationsblad för farligt kemikalieavfall
681/1991
Justitieministeriets beslut om ändring av 1 § justitieministeriets beslut om verkställighet av fängelsestraff i vissa fall
680/1991
Förordning om ändring av 3 och 5 §§ förordningen om delegationen för vattenärenden
679/1991
Förordning om tekniska kontrollcentralen
678/1991
Förordning om mätteknikcentralen
677/1991
Förordning om ändring av benämningarna på vissa tjänster inom undervisningsministeriets förvaltningsområde
676/1991
Förordning om metallmynt
675/1991
Finansministeriets beslut om omsättningsbeskattning av transportkostnader
674/1991
Förordning om Koli nationalpark
673/1991
Lag om ändring av 9 § lagen om allmänna handlingars offentlighet
672/1991
Lag om ändring av lagen om naturskydd
671/1991
Lag om ändring av vägtrafiklagen
670/1991
Terrängtrafiklag
669/1991
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Grekland om social trygghet, samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
668/1991
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Grekland om social trygghet
667/1991
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om upplagrings- och köpeavtal angående brödsäd
666/1991
Finansministeriets beslut om kommittés sammanträdesarvoden
665/1991
Statsrådets beslut angående ändring av statsrådets beslut om tjänstemän inom utrikesrepresentationen tillkommande ortstillägg, utrustningsersättning och ersättning för installeringskostnader
664/1991
Förordning om försvarsministeriets och försvarsmaktens elanläggningar och kraftverk
663/1991
Lag om plantmaterial
662/1991
Förordning om ikraftträdande av en ändring i de till 1972 års konvention om de internationella reglerna till förhindrande av sammanstötning till sjöss anslutna reglerna
661/1991
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om upprättande av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
660/1991
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen om upprättande av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling
659/1991
Förordning om ändring av 3 och 4 §§ förordningen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande
658/1991
Förordning om ändring av 10 och 11 §§ förordningen om pension för företagare
657/1991
Förordning om ändring av 10 och 11 §§ förordningen om pension för lantbruksföretagare
656/1991
Förordning om ändring av 12 och 13 §§ förordningen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
655/1991
Förordning om ändring av förordningen om pension för arbetstagare
654/1991
Förordning om sjömanspensioner
653/1991
Förordning om ändring av förordningen om försvarsmakten
652/1991
Lag om ändring av militära disciplinlagen
651/1991
Lag om ändring av 2 kap. 1 § strafflagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.