Ursprungliga författningar: 1991

800/1991
Lag om nyttighetsmodellrätt
799/1991
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av 3 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om fullgörande av skyldigheten att förmäla inhemsk råg och inhemskt vete
798/1991
Trafikministeriets beslut om understöd för främjande av konkurrensförutsättningarna för lastfartyg i utrikesfart
797/1991
Handels- och industriministeriets beslut om ändring av näringsstyrelsens beslut om tillsatsämnen för livsmedel
796/1991
Förordning om upphävande av förordningen om sötningsämnen
795/1991
Handels- och industriministeriets beslut om påskrifter på livsmedelsförpackningar
794/1991
Förordning om påskrifter på livsmedelsförpackningar
793/1991
Förordning om ändring av 18 och 21 §§ förordningen om mellanöl
792/1991
Förordning om ändring av 34 och 37 §§ förordningen om alkoholdrycker
791/1991
Förordning om ändring av 3 § förordningen om rådet för skolärenden
790/1991
Statsrådets beslut om fastställande av vissa i lagen om studiestöd avsedda belopp
789/1991
Statsrådets beslut om ändring i kommunindelningen och bestämmande av kommungränsen till vissa delar mellan Pelkosenniemi, Sodankylä, Savukoski och Salla kommuner och Kemijärvi stad
788/1991
Statsrådets beslut om överföring av vissa lägenheter, lägenhetsdelar och områden från St Michels landskommun och Puumala kommun till Ristiina kommun
787/1991
Statsrådets beslut om ändring i kommunindelningen mellan Ranua kommun och Rovaniemi landskommun till vissa delar
786/1991
Statsrådets beslut om överföring av vissa lägenheter, en lägenhetsdel och områden från Lappo stad och Alahärmä kommun till Ylihärmä kommun
785/1991
Statsrådets beslut om överföring av vissa lägenheter och områden från Suonenjoki stad och Tuusniemi, Heinävesi och Jäppilä kommuner till Leppävirta kommun
784/1991
Statsrådets beslut om bestämmande av gränsen till vissa delar mellan Esbo stad, Helsingfors stad. Ingå kommun, Kyrkslätts kommun, Borgå landskommun och Sibbo kommun
783/1991
Statsrådets beslut om ändring i kommunindelningen till vissa delar mellan Joutsa och Hartola kommuner
782/1991
Republikens Presidents öppna brev angående ändringar i statsrådet
781/1991
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om mjölkprov
780/1991
Republikens Presidents öppna brev om statsrådsskifte
779/1991
Förordning om ändring av förordningen om placeringen av Finlands beskickningar i utlandet
778/1991
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om ändring av överenskommelsen med Sverige om automatspel på passagerarfartyg i reguljär linjetrafik mellan Finland och Sverige
777/1991
Förordning om ändring av 3 § förordningen om tillämpning av lagen om skydd i arbete och lagen om företagshälsovård på arbete som avses i 2 § lagen om skydd i arbete
776/1991
Förordning om ändring av 5 § förordningen om studiestöd
775/1991
Lag om upphävande av 38 § 1 mom. 5 punkten lagen om enskilda vägar
774/1991
Lag om ändring av 33 och 35 §§ lagen om allmänna vägar
773/1991
Lag om ändring av lagen om rätt till förutvarande vägområde
772/1991
Förordning om ikraftträdande av avtalet mellan de nordiska länderna om handräckning i skatteärenden samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet
771/1991
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet mellan de nordiska länderna om handräckning i skatteärenden
770/1991
Förordning om upphävande av 14 § 1 mom. 3 punkten äktenskapsförordningen
769/1991
Förordning om registrering och kungörelse av gåvor
768/1991
Lag om ändring av ärvdabalken
767/1991
Lag om ändring av 16 § lagen angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur
766/1991
Lag om ändring av lagen om gåvoutfästelser
765/1991
Lag om ändring av äktenskapslagen
764/1991
Lag om ändring av 3 och 4 kap. utsökningslagen
763/1991
Lag om ändring av 117 § lagen om försäkringsavtal
762/1991
Lag om ändring av förordningen om förmånsrätt
761/1991
Lag om ändring av 34 och 40 §§ lagen om ackord
760/1991
Lag om ändring av 85 § lagen om temporär ändring av konkursstadgan
759/1991
Lag om ändring av konkursstadgan
758/1991
Lag om återvinning till konkursbo
757/1991
Skattestyrelsens beslut angående uppbärande av ånyo påfört förskott
756/1991
Justitieministeriets beslut om ibruktagande av ett lagfarts- och inteckningsregister i vissa domsagor och rådstuvurätter
755/1991
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om förbud mot användningen av vissa läkemedel i fråga om produktionsdjur
754/1991
Förordning om ändring av förordningen om skifte inom planläggningsområde
753/1991
Förordning om ändring av undervisningsområdet för två biträdande professorstjänster vid Abo Akademi
752/1991
Förordning om inrättande av en professorstjänst i tillämpad kemi vid Jyväskylä universitet
751/1991
Förordning om ändring av 1 § föränderliga professurer med avtalslön

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.