Ursprungliga författningar: 1991

850/1991
Förordning om den ersättning mellan försäkringsanstalter för kostnader för sjukvårdsförmåner som avses i överenskommelsen med Grekland om social trygghet
849/1991
Förordning om de undantag från stadgandena i sjukförsäkringslagen som föranleds av överenskommelsen med Grekland om social trygghet
848/1991
Förordning om folkhälsoinstitutet
847/1991
Förordning om ändring av 1 och 23 §§ förordningen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg
846/1991
Förordning om ändring av militära disciplinförordningen
845/1991
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Namibia om visumfrihet
844/1991
Förordning om ikraftträdande av den Europeiska sociala stadgan, samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i stadgan och dess tilläggsprotokoll
843/1991
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i Europeiska sociala stadgan och dess tilläggsprotokoll
842/1991
Inrikesministeriets beslut om en partiell ändring i kommunindelningen mellan Aura och Lundo kommuner
841/1991
Inrikesministeriets beslut om en partiell ändring i kommunindelningen mellan Rusko och Masku kommuner
840/1991
Inrikesministeriets beslut om ändring i kommunindelningen till vissa delar mellan Nyslotts stad och Punkaharju kommun
839/1991
Lag om ändring av 3 § lagen angående rättighet att idka näring
838/1991
Lag om ändring av 18 § handelsregisterlagen
837/1991
Lag om ändring av 3 a kap. 5 § lagen om försäkringsbolag
836/1991
Lag om ändring av 3 a § lagen om utlännings rätt att äga aktier i finsk kreditinrättning och bedriva bankverksamhet i Finland
835/1991
Lag om ändring av 8 § lagen om utlänningars samt vissa sammanslutningars rätt att äga och besitta fast egendom och aktier
834/1991
Lag om ändring av lagen om placeringsfonder
833/1991
Lag om ändring av företagsinteckningslagen
832/1991
Lag om ändring av lagen om aktiebolag
831/1991
Lag om ändring av lagen om gåvoutfästelser
830/1991
Lag om ändring av lagen om nedsättande i förvar av penningar, värdepapper eller handlingar som betalning eller till befrielse från annan fullgörelseskyldighet
829/1991
Lag om ändring av utsökningslagen
828/1991
Lag om ändring av 19 § förordningen om preskription i fordringsmål och om offentlig stämning på borgenärer
827/1991
Lag om värdeandelskonton
826/1991
Lag om värdeandelssystemet
825/1991
Inrikesministeriets beslut om överföring av en lägennet från Kalanti kommun till Laitila stad
824/1991
Statsrådets beslut angående ändring av bil- och motorcykelskatt
823/1991
Statsrådets beslut om överföring av vissa lägenheter, lägenhetsdelar och områden från staden Oulainen till Vihanti kommun
822/1991
Republikens Presidents öppna brev angående en ändring i statsrådet
821/1991
Förordning om ändring av förordningen om sjöfartsbranschens utbildningscentral
820/1991
Förordning om inrättande av tre professorstjänster för viss tid vid Tekniska högskolan
819/1991
Förordning om ändring av förordningen om avgifter till staten för ostyrkta avskrifter
818/1991
Förordning om ändring av förordningen om arbetsministeriet
817/1991
Jordbruksstyrelsens beslut om fastställande, debitering och uppbörd av exportkostnadsavgiften som avses i lagen om exportkostnadsavgift enligt åkerarealen
816/1991
Förordning om trafikministeriet
815/1991
Förordning om avgifter till länsstyrelsen
814/1991
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Ungern om ömsesidig ersättning för trafikskada
813/1991
Förordning om ändring av förordningen om teaterhögskolan
812/1991
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Thailand av importen av vissa textilprodukter
811/1991
Förordning om bostadsaktiebolag
810/1991
Lag om ändring av 2 § lagen om utlänningars samt vissa sammanslutningars rätt att äga och besitta fast egendom och aktier
809/1991
Lag om bostadsaktiebolag
808/1991
Skattestyrelsens beslut om avdragande av ökningen av levnadskostnaderna föranledda av rörelseidkares och yrkesutövares arbetsresa vid beskattningen för år 1991
807/1991
Statsrådets beslut om en partiell ändring i kommunindelningen mellan övertorneå kommun och Rovaniemi landskommun
806/1991
Förordning om ändring av förordningen om stämningsmän
805/1991
Förordning om ändring av 46 § reglementet för statsrådet
804/1991
Förordning om ikraftträdande av lagen om nyttighetsmodellrätt, lagen om ändring av 2 och 6 §§ patentlagen, lagen om ändring av 2 och 4 §§ mönsterrättslagen samt lagen om ändring av lagen om patent- och registerstyrelsen
803/1991
Lag om ändring av lagen om patent- och registerstyrelsen
802/1991
Lag om ändring av 2 och 4 §§ mönsterrättslagen
801/1991
Lag om ändring av 2 och 6 §§ patentlagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.