Ursprungliga författningar: 1991

900/1991
Förordning om miljörådet
899/1991
Förordning om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen
898/1991
Förordning om ändring av förordningen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering
897/1991
Förordning om höjning av förmånerna inom utkomstskyddet för arbetslösa
896/1991
Förordning om ändring av förordningen om brand- och räddningsväsendet
895/1991
Statsrådets beslut om ändring av 3 § statsrådets beslut om studiepenning för lantbruksföretagare
894/1991
Förordning om inrättande av vissa tjänster inom arbetarskyddsförvaltningen
893/1991
Förordning om rehabiliteringspenning
892/1991
Förordning om ändring av 12 § lantbruksinkomstförordningen
891/1991
Förordning om indragning och inrättande av vissa tjänster vid länsstyrelserna i Åbo och Björneborgs, Tavastehus, Kuopio, S:t Michels och Uleåborgs län
890/1991
Förordning om ändring av benämningarna på vissa tjänster inom inrikesministeriets förvaltningsområde
889/1991
Förordning om passgranskningsställen
888/1991
Förordning om ändring av vattenförordningen
887/1991
Inrikesministeriets beslut om bestämmande av gränsen till vissa delar mellan Kajana stad samt Paltamo, Vaala och Vuolijoki kommuner
886/1991
Inrikesministeriets beslut om ändring i kommunindelningen och bestämmande av gränsen till vissa delar mellan Hollola kommun och Lahtis stad
885/1991
Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenheter, lägenhetsdelar och områden från Haukivuori och Jäppilä kommuner samt Pieksämäki stad till Pieksämäki landskommun
884/1991
Inrikesministeriets beslut om överföring av en lägenhet från Östermarks kommun till Jurva kommun
883/1991
Inrikesministeriets beslut om bestämmande av gränsen till vissa delar mellan städer Alavus och Virdois
882/1991
Statsrådets beslut om markens externa värde
881/1991
Inrikesministeriets beslut om bestämmande av gränsen till vissa delar mellan Rautalampi och Konnevesi kommuner
880/1991
Inrikesministeriets beslut om överföring av en lägenhet från Kuhmoinens kommun till Längelmäki kommun
879/1991
Förordning om ändring av 2 § förordningen om Oulanka nationalpark
878/1991
Förordning om delegationen för rehabiliteringsärenden
877/1991
Lag om ändring av 2 § myntlagen
876/1991
Förordning om ändring av 12 § förordningen angående verkställighet av lagen om arbetsförmedling
875/1991
Förordning om ändring av den prislista som ansluter sig till förordningen om avgifter till tekniska kontrollcentralen
874/1991
Förordning om avgifter till mätteknikcentralen
873/1991
Förordning om avgifter för livsmedelsverkets prestationer
872/1991
Förordning om ändring av 6 § radioförordningen
871/1991
Förordning om ändring av förordningen om allmänna vägar
870/1991
Förordning om ändring av fasdghetsregisterförordningen
869/1991
Förordning om lantmäteriverket
868/1991
Jordbruksstyrelsens beslut om de viktigaste växtarternas sorter
867/1991
Inrikesministeriets beslut om tillämpning av förordningen om penninginsamlings- och varulotterinämnden
866/1991
Handels- och industriministeriets beslut om ändring av beslutet om övervakningslicendering
865/1991
Trafikministeriets beslut om statsunderstödsförfarandet i anslutning till den basservicetrafik som utförs med buss under sommaren 1991
864/1991
Trafikministeriets beslut om taxitrafikens ruttaxor
863/1991
Statsrådets beslut om annuitet och ränta på bostadslån som beviljats för grundreparation av hyreshus eller bostadsandelslagshus
862/1991
Statsrådets beslut om räntor på hyreshuslån med ändrade lånevillkor
861/1991
Statsrådets beslut om de genomsnittliga kostnader enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare som är godtagbara såsom utgifter för skötsel av bostad och om maximibeloppen av boendekostnaderna
860/1991
Förordning om upphävande av förordningen om avgifter för elektricitetsverkets i Otnäs prestationer
859/1991
Förordning angående ändring av 6 § förordningen om konstindustriella högskolan
858/1991
Förordning om ändring av 44 § förordningen om behörighetsvillkoren för tjänster vid vissa högskolor samt om tjänstemännens uppgifter
857/1991
Lag om upphävande av vissa högskolelagars stadganden om kallelseförfarande
856/1991
Lag om tillsättning av tjänster som professor och biträdande professor vid högskolor
855/1991
Lag om införande av lagen om Helsingfors universitet
854/1991
Lag om Helsingfors universitet
853/1991
Jord- och skogsbruksministeriets beslut angående fastställande av boställsarrende till staten och annan till staten i spannmål utgående ersättning för år 1991
852/1991
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om ersättning för skador, orsakade av hjortdjur
851/1991
Statsrådets beslut om förordnande av att vissa kommuner skall utgöra specialområden

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.