Ursprungliga författningar: 1991

950/1991
Statsrådets beslut om ändring av 1 och 2 §§ statsrådets beslut om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts i sin helhet eller till 90 procent
949/1991
Förordning om ändring av 3 § förordningen om avgifter för socialservice
948/1991
Förordning om ändring av förordningen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer
947/1991
Förordning om temporär tillämpning av lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar på kretsmönster från vissa länder
946/1991
Förordning om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar
945/1991
Förordning om upphävande av posttrafikförordningen
944/1991
Finlands Banks beslut om upphävande av 4 kap. i Finlands Banks beslut om tillämpning av statsrådets beslut om verkställighet av valutalagen
943/1991
Försvarsministeriets beslut om dagspenning till värnpliktiga
942/1991
Förordning om ändring av 8 § förordningen om förhandsåtgärder för skydd av vatten
941/1991
Förordning om ändring av 4 och 11 §§ bullerbekämpningsförordningen
940/1991
Förordning om ändring av luftvårdsförordningen
939/1991
Förordning om ändring av 21 § förordningen om avfallshantering
938/1991
Förordning om upphävande av förordningen om fördelning och användning av medel som avses i 98 § alkohollagen
937/1991
Förordning om upphävande av vissa stadganden i förordningen om nykterhetsarbete
936/1991
Förordning om ändring av benämmningen på en tjänst inom undervisningsministeriets förvaltningsområde
935/1991
Förordning om själavård för döva
934/1991
Förordning om ändring av gymnasieförordningen
933/1991
Förordning om ändring av grundskoleförordningen
932/1991
Förordning om upphävande av förordningen om värnpliktig tillkommande dagspenning
931/1991
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om faktorer som medför risk för fostrets utveckling och graviditeten samt om bedömning av denna risk
930/1991
Förordning om ändring av 12 § förordningen om vissa blodundersökningar och andra undersökningar rörande ärftliga egenskaper
929/1991
Förordning om ändring av vissa tjänstebenämningar vid social- och hälsostyrelsen
928/1991
Förordning om ändring av 11 och 12 §§ förordningen om smittsamma sjukdomar
927/1991
Förordning om vissa tjänsteregleringar inom undervisningsministeriets förvaltningsområde
926/1991
Förordning om examen för revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin
925/1991
Förordning om upphävande av 31 och 34 §§ beskattningsförordningen
924/1991
Lag om ändring av investeringsskattelagen
923/1991
Lag om ändring av 30 § lagen angående stämpelskatt
922/1991
Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om tillämpning av körkortsförordning
921/1991
Statsrådets beslut om temporärt prisstöd för pälsskinn
920/1991
Statsrådets beslut om ändring av 3 och 5 §§ statsrådets beslut om avtal som gäller dikor och ingås 1991
919/1991
Statsrådets beslut om bidrag för transport av mjölk
918/1991
Statsrådets beslut om ändring av 2 § i statsrådets beslut om statens ungdomsråd
917/1991
Statsrådets beslut om ändring av 2 § i statsrådets beslut om statens idrottsråd
916/1991
Statsrådets beslut angående ändring av statsrådets beslut om tjänstemän inom utrikesrepresentationen tillkommande ortstillägg, utrustningsersättning och ersättning för installeringskostnader
915/1991
Förordning om ändring av förordningen om statens frökontrollanstalts kontrollavgifter
914/1991
Förordning om avgifter för jordbruksförvaltningens prestationer
913/1991
Förordning om tillämpning i landskapet Åland av lagen om exportkostnadsavgift enligt åkerarealen
912/1991
Skattestyrelsens beslut om skyldighet att verkställa förskottsinnehållning
911/1991
Skattestyrelsens beslut om sätten för och storleken av förskottsinnehållning
910/1991
Förordning om indragning och inrättande av vissa tjänster samt ändring av vissa tjänstebenämningar inom försvarsmakten
909/1991
Förordning om ändring av förordningen om försvarsmakten
908/1991
Förordning om ändring av förordningen om militära undervisningsanstalter och examina som avlägges vid dem
907/1991
Lag om ändring av 4 § lagen om militära undervisningsanstalter
906/1991
Lag om ändring av 4 § lagen om accis på gödselmedel
905/1991
Inrikesministeriets beslut om ändring i kommunindelningen till vissa delar mellan Hartola och Joutsa kommuner
904/1991
Inrikesministeriets beslut om en partiell ändring i kommunindelningen mellan Larsmo och Pedersöre kommuner, Karleby stad och staden Jakobstad
903/1991
Inrikesministeriets beslut om partiell ändring i kommunindelningen mellan Jakobstads stad och Pedersöre kommun
902/1991
Förordning om vissa tjänsteregleringar inom vatten- och miljöförvaltningen
901/1991
Förordning om bostadsrådet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.