Ursprungliga författningar: 1991

1100/1991
Förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren för tjänster vid de tekniska högskolorna samt om tjänstemännens åligganden
1099/1991
Förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren för tjänster vid vissa högskolor samt om tjänstemännens uppgifter
1098/1991
Lag om ändring av 7 och 8 §§ lagen om Åbo handelshögskola
1097/1991
Lag om ändring av 7 och 8 §§ lagen om Helsingfors handelshögskola
1096/1991
Lag om ändring av 8 och 9 §§ lagen om Villmanstrands tekniska högskola
1095/1991
Lag om ändring av 8 och 9 §§ lagen om Tammerfors tekniska högskola
1094/1991
Lag om ändring av 9 och 10 §§ lagen om Tekniska högskolan
1093/1991
Lag om ändring av 6 och 7 §§ lagen om Veterinärmedicinska högskolan
1092/1991
Lag om ändring av 7 och 8 §§ lagen om Tammerfors universitet
1091/1991
Lag om ändring av lagen om Åbo universitet
1090/1991
Lag om ändring av 7 och 8 §§ lagen om Kuopio universitet
1089/1991
Lag om ändring av 9 och 10 §§ lagen om Joensuu universitet
1088/1991
Lag om ändring av 9 och 10 §§ lagen om Uleåborgs universitet
1087/1991
Lag om ändring av 9 och 10 §§ lagen om Jyväskylä universitet
1086/1991
Lag om ändring av omsättningsskattelagen
1085/1991
Lag om temporär ändring av omsättningsskattelagen
1084/1991
Lag om ändring av 46 kap. 1 § strafflagen
1083/1991
Lag om försvarstillstånd
1082/1991
Lag om upphävande av 67 a § 3 mom. riksdagsordningen
1081/1991
Lag om ändring av 32 § lagen om befolkningsskydd
1080/1991
Beredskapslag
1079/1991
Lag om ändring av riksdagsordningen
1078/1991
Lag om ändring av riksdagsordningen
1077/1991
Lag om ändring av VI kap. Regeringsformen för Finland
1076/1991
Lag om val av republikens president
1075/1991
Lag om ändring av 3 och 8 §§ riksdagsordningen
1074/1991
Lag om ändring av Regeringsformen för Finland
1073/1991
Förordning om värdeandelssystemet
1072/1991
Lag om ändring av 10 § lagen angående stämpelskatt
1071/1991
Lag om ändring av lagen om bankinspektionen
1070/1991
Lag om ändring av 15 § lagen om värdeandelssystemet
1069/1991
Lag om införande av lagen om värdeandelssystemet samt den lagstiftning som har samband med den
1068/1991
Lag om ändring av 1 § lagen om överlastavgift
1067/1991
Lag om ändring av lagen om säkerställande av indrivningen av skatter och avgifter
1066/1991
Lag om ändring av utsökningslagen
1065/1991
Lag om ändring av rättegångsbalken
1064/1991
Lag om ändring av rättegångsbalken
1063/1991
Lag om ändring av 8 § ordningsbotslagen
1062/1991
Lag om ändring av 5 § lagen om strafforder
1061/1991
Lag om ändring av 6 § lagen om betalningsorder
1060/1991
Lag om ändring av 53 och 72 §§ checklagen
1059/1991
Lag om ändring av 71 och 94 §§ växellagen
1058/1991
Lag om ändring av 6 och 8 §§ lagen om dödande av urkunder
1057/1991
Lag om ändring av 6 och 7 §§ lagen om dödförklaring
1056/1991
Lag om ändring av rättegångsbalken
1055/1991
Kyrkoordning
1054/1991
Lag om ändring av lagen om behandling av ansökningsärenden vid allmän underrätt
1053/1991
Lag om ändring av förordningen om inteckning i fast egendom
1052/1991
Lag om ändring av rättegångsbalken
1051/1991
Trafikministeriets beslut om persontaxor för busstrafik

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.