1743/1991

Given i Helsingfors den 30 december 1991

Förordning om ändring av 14 § förordningen om behörighetsvillkoren för tjänster vid handelshögskolorna samt om tjänstemännens åligganden

På föredragning av undervisningsministern

fogas till 14 § förordningen den 25 mars 1988 om behörighetsvillkoren för tjänster vid handelshögskolorna samt om tjänstemännens åligganden (269/88) ett nytt 4 mom. som följer:

14 §

Av direktören för språkinstitutionen vid Helsingfors handelshögskola fordras högre högskoleexamen samt förtrogenhet med uppgiftsområdet och erfarenhet av ledaruppgifter.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 30 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.