1736/1991

Utfärdat i Helsingfors den 31 december 1991

Trafikministeriets beslut om ändring av 2 § trafikministeriets beslut om preciserande föreskrifter gällande beviljande av stöd motsvarande omsättningsskatt för transportmedel i utrikestrafik

Trafikministeriet har ändrat 2 § i sitt beslut av den 30 januari 1991 om preciserande föreskrifter gällande beviljande av stöd motsvarande omsättningsskatt för transportmedel i utrikestrafik (186/91), som följer:

2 §
Inlämnande av ansökningar

För att stöd motsvarande omsättningsskatten för transportmedel skall kunna beviljas för den sökande skall ansökningen tillställas den stödbeviljande myndigheten senast den 31 december 1991.


Detta beslut träder i kraft den 31 december 1991.

Helsingfors den 31 december 1991

Trafikminister
Ole Norrback

Äldre regeringssekreterare
Risto Tanni

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.