1735/1991

Given i Helsingfors den 30 december 1991

Förordning om indragning och inrättande av vissa tjänster inom försvarsmakten

På föredragning av försvarsministern stadgas med stöd av 6 § 1 och 4 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86), av dessa lagrum 4 mom. sådant det lyder i lag av den 3 augusti 1990 (673/90):

1 §

Indras den 1 januari 1992:

Antal Tjänstebenämning Löneklass
5 Kosthållsbiträde A 4
3 Sjukhusbiträde A 4
3 Städare A 4
1 Förrådskarl A 4
14 Maskinskrivare A 5
34 Kosthållsbiträde A 5
3 Förrådskarl A 5
38 Byråfunktionär A 7
7 Förrådskarl A 7
13 Signalist A 7
1 Avdelningsbiträde A 8
1 Tvätterska A 8
46 Byråfunktionär A 8
5 Förrådskarl A 8
18 Signalist A 8
1 ADB-skrivare A 9
4 Eldare A 9
1 Brandmän A 9
7 Gårdskarl-eldare A 9
33 Institutofficer i 6 klass A 10
4 Eldare A 10
1 Chaufför A 11
1 Ritare A 11
3 Montör A 12
6 Husmor A 12
3 Maskinskötare A 12
1 Montör A 12
1 Brandmän A 12
1 Datamaskinsoperatör A 12
1 Fotografitekniker A 12
2 Undermaskmmästare A 13
2 Brandmän A 13
6 Sjukskötare, deltidsanställd A 13
10 Löjtnant A 14
3 Sjukskötare, deltidsanställd A 14
4 Maskinmästare A 15
4 Kapten A 19
1 Translator A 20
1 Militärpastor A 20
2 Militärjurist A 21
1 Inspektör A 21
1 Specialforskare A 25

Inrättas den 1 januari 1992:

Antal Tjänstebenämning Löneklass
34 Kokerska A 9
2 Biblioteksekreterare A 13
55 Byråsekreterare A 14
2 Förrådsförvaltare A 14
1 Fastighetsförman A 15
8 Sjukskötare A 15
1 Äldre montör A 15
1 Städarbetsledare A 16
1 Byråföreståndare A 16
5 Förrådsmästare A 16
6 Sekreterare A 17
1 Övermontör A 17
6 Överhusmor A 17
4 Institutofficer i 1 klass A 18
2 Militärjurist A 22
1 Informationssekreterare A 22
1 Överinspektör A 22
1 Forskare A 23
1 Forskare A 24
7 Överstelöjtnant A 25
1 Fältprost A 25
1 Specialforskare A 26
2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Åtgärder för att besätta tjänsterna får vidtas redan före den tidpunkt från vilken tjänsterna inrättas.

Helsingfors den 30 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Försvarsminister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.