1727/1991

Given i Helsingfors den 30 december 1991

Förordning om ändring av förordningen om alkoholdrycker

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårsministeriets verksamhetsområde

fogas till förordningen den 29 november 1968 om alkoholdrycker (644/68) en ny 27 a § som följer:

27 a §

De förordnanden till ansvarig föreståndare och ställföreträdare för honom som den som innehar utskänkningsrätt har givit skall på utskänkningsstället hållas tillgängligt för allmänheten.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 30 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.