1726/1991

Given i Helsingfors den 30 december 1991

Förordning om vissa tjänsteregleringar inom undervisningsministeriets förvaltningsområde

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stod av 6 och 7 §§ statstjänstemanna lagen av den 24 oktober 1986 (755/86) av dessa lagrum 6 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 3 augusti 1990 (673/90)

1 §
Statliga yrkesläroanstalter

Indras:

Antal Tjänstebenämning Löneklass
Yrkesundervisningsanstalterna
3 lektor (yrkesämnen) C 48
5 lektor (yrkesämnen) C 37
1 skolkurator A 15
1 kassör A 10
1 elevhemsföreståndare A 8
Läroanstalter i hotell- och restaurangbranschen
1 lektor (yrkesämnen) C 45
Läroanstalterna för huslig ekonomi
2 lektor (yrkesundervisning) C 38
Läroanstalterna inom lantbruksbranschen
1 lektor (yrkesämnen) C 47
Inrättas:
Antal Tjänstebenämning Löneklass
Yrkesundervisningsanstalterna
1 biträdande rektor C 62
1 adb-planerare A 19
2 deltidsanställd (20 timmar i veckan) skolkurator A 15
1 redovisningssekreterare A 13
1 anstaltskarl A 11
1 ansvarig internatsföreståndare A 11
Läroanstalter i hotell- och restaurangbranschen
1 husmoder A 12
Läroanstalterna för huslig ekonomi
1 lektor (yrkesämnen) C 47
Läroanstalterna inom lantbruksbranschen
1 lektor (modersmålet, det andra inhemska språket, främmande språk, medborgarkunskap, matematik, fysik, kemi och informationsteknik) C 46
2 §
Statliga yrkesläroanstalter

Ändras:

Antal Nuvarande tjänstebenämning Löneklass Ny tjänstebenämning
Yrkesundervisningsanstalterna
1 vaktmästare A 10 äldre vaktmästare
1 biträdande kanslist A 9 byråsekreterare
1 byråfunktionär A 9 byråsekreterare
1 biträdande kanslist A 8 byråsekreterare
2 biträdande kanslist A 8 byråfunktionär
Läroanstalterna för huslig ekonomi
1 lektor (yrkesundervisning) C 38 lektor (hälsovård)
Läroanstalterna inom lantbruksbranschen
1 byråfunktionär A 8 internatsföreståndare
Sjöfartsläroanstalterna
1 byråbiträde A 10 byråsekreterare
Läroanstalterna för skogsbruk och trähushållning
1 byråsekreterare A 13 ekonom
1 biträdande kanslist A 11 byråsekreterare
1 biträdande kanslist A 10 byråsekreterare
De tekniska läroanstalterna
2 laboratoriemekaniker A 14 laboratoriemästare
1 byråsekreterare A 11 redovisningssekreterare
1 vaktmästare A 10 äldre vaktmästare
1 byråfunktionär A 9 byråsekreterare
Hälsovårdsläroanstalterna
3 ekonom A 18 ekonomichef
3 ekonom A 17 ekonomichef
2 ekonom A 16 ekonomichef
1 gårdskarl-eldare A 10 vaktmästare
2 byråfunktionär A 9 byråsekreterare
1 byråfunktionär A 8 byråsekreterare
1 biträdande vaktmästare A 7 vaktmästare
1 telefonist A 7 byråfunktionär
Specialyrkesläroanstalterna
1 maskinskrivare A 12 byråsekreterare
3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 30 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.