1724/1991

Given i Helsingfors den 30 december 1991

Lag om ändring av lagen om fortbestånd av till tjänstgöring inkallad värnpliktigs arbets- eller tjänsteförhållande

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 1 december 1961 om fortbestånd av till tjänstgöring inkallad värnpliktigs arbets- eller tjänsteförhållande (570/61) en ny 1 a § som följer:

1 a §

Denna lag tillämpas även på fortbestånd av arbets- eller tjänsteförhållandet för den som har förordnats till tjänstgöring med stod av civiltjänstlagen (1723/91)


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992

Regeringens proposition 149/91
Försvarsutsk. bet 4/91

Helsingfors den 30 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.