1721/1991

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1991

Statsrådets beslut om ändring av importavgiftstabellen och förteckningen över industriförmåner vilka utgör bilagor till lagen om importavgifter

Sedan till riksdagen avlåtits proposition med förslag till lag om ändring av importavgiftstabellen och förteckningen över industriförmåner vilka utgör bilagor till lagen om importavgifter, har statsrådet med stöd av 7 § lagen den 23 december 1977 om importavgifter (1008/77) vid föredragning från finansministeriet beslutat att nedan nämnda varor skall importavgift uppbäras som följer:

* Importavgiftsfriheten är i kraft till utgången av år 1992.

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 30 december 1991

Minister
Ole Norrback

Finansråd
Lasse Valtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.