1720/1991

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1991

Statsrådets beslut om ändring av tulltariffen och förteckningen över industritullar till tulltarifflagen

Sedan till riksdagen avlåtits proposition med förslag till lag om ändring av den till tulltarifflagen bilagda tulltariffen och förteckningen över industritullar, har statsrådet med stöd av 5 § tulltarifflagen av den 10 juli 1987 (660/87) vid föredragning från finansministeriet beslutat att för nedan nämnda varor skall tull uppbäras som följer:

TULLTARIFF

AVDELNING I

LEVANDE DJUR; ANIMALISKA PRODUKTER

Kapitel 3
Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur
Anmärkningar 1. - Detta kapitel omfattar inte: c) kaviar och av fiskrom beredd kaviarersättning (position 16.04).
2. - Med termen "pelletar" förstås i detta kapitel produkter som agglomererats genom hoppressning direkt eller efter tillsats av en liten mängd bindemedel.
Position Varuslag Tull
1. 2. 3.
03.05 Fisk, torkad, saltad eller i saltlake; rökt fisk, även värmebehandlad före eller under rökningsprocessen; mjöl, pulver och pelletar av fisk, tjänliga till människoföda:
03.06 Kräftdjur, även utan skal, levande, färska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; kräftdjur med skal, ångkokta eller kokta i vatten, även kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; mjöl, pulver och pelletar av kräftdjur, tjänliga till människoföda fri
03.07 Blötdjur, även utan skal, levande, färska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; ryggradslösa vattendjur, andra än kräftdjur och blötdjur, levande, färska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; mjöl, pulver och pelletar av ryggradslösa vattendjur (andra än kräftdjur), tjänliga till människoföda fri
Kapitel 4
Mejeriprodukter; fågelägg; naturlig honung; ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
Anmärkningar
2. - Produkter som erhållits genom koncentrering av vassle och som är försatta med mjölk eller mjölkfett tarifferas som ost enligt position 04.06, under förutsättning att de c) är gjutna eller kan gjutas i formar.
3. - Detta kapitel omfattar inte:
a) produkter av vassle med en laktoshalt av mer än 95 viktprocent, beräknat som vattenfri laktos på torrsubstansen (position 17.02);
b) albuminer (inbegripet koncentrat av två eller flera vassleproteiner, med en halt av vassleprotein av mer än 80 viktprocent beräknat på torrsubstansen) (position 35.02) eller globuliner (position 35.04).
1. 2. 3.
AVDELNING II
VEGETABILISKA PRODUKTER
Kapitel 6
Levande träd och andra levande växter; lökar, rötter och dylikt; snittblommor och snittgrönt
1. 2. 3.
06.02. Andra levande växter (inbegripet rötter), sticklingar och ympkvistar; svampmycelium: (Anm.)
A. träd och buskar, även ympade, som bär ätbara frukter eller nötter P. 1 kg -,25
Kapitel 7
Köksväxter samt vissa ätbara rötter och stam- eller rotknölar
Anmärkningar
3. - Position 07.12 omfattar alla torkade köksväxter av sådana slag som hör till positionerna 07.01-07.11 med undantag av:
c) mjöl (finmalet eller grovt), flingor, korn och pelletar av potatis (position 11.05);
1. 2. 3.
07.09 Andra köksväxter, färska eller kylda:
C. frukter av släktena Capsicum och Pimenta:
II. förtullade under tiden 1.7-31.10 15 %
minsta tull 1 kg -,72
D. persilja 40 %
minsta tull 1 kg 20,-
E. dill:
I. förtullade under tiden 1.11-31.3 5 %
II. förtullade under tiden 1.4-31.10 40 %
minsta tull 1 kg 18,-
F. andra 5 %
Kapitel 8
Ätbara frukter och nötter; skal av citrusfrukter eller meloner
Anmärkningar
2. - Kylda frukter och nötter tarifferas enligt samma positioner som motsvarande färska frukter och nötter .
3. - Torkade frukter eller torkade nötter enligt detta kapitel kan vara delvis rehydratiserade eller behandlade för följande ändamål:
a) för att öka hållbarheten eller stabiliteten (t.ex. genom moderat värmebehandling, svavling eller tillsats av sorbinsyra eller kaliumsorbat);
b) för att förbättra eller bevara utseendet (t.ex. genom tillsats av vegatabilisk olja eller små mängder stärkelsesirap); under förutsättning att de har bibehållit sin karaktär av torkade frukter eller torkade nötter.
1. 2. 3.
Kapitel 9
Kaffe, te, matte och kryddor
1. 2. 3.
09.02 Te, även smaksatt fri
Kapitel 10
Spannmål
1. 2. 3.
10.06 Ris:
C. brutet ris 1 kg 1,20
10.08 Bovete, hirs och kanariefrö; annan spannmål:
A för utfodring av djur 1 kg 1,20
B andra 5 %
Kapitel 11
Produkter av kvarnindustrin; malt; stärkelse; inulin; vetegluten
1. 2. 3.
11.05 Mjöl (finmalet eller grovt), flingor, korn och pelletar av potatis 50 %
minsta tull 1 kg 4,72
AVDELNING III
ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA FETTER OCH OLJOR SAMT SPALTNINGSPRODUKTER AV DESSA; BEREDDA ÄTBARA FETTER; ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA VAXER
Kapitel 15
Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt spaltningsprodukter av dessa; beredda ätbara fetter; animaliska och vegetabiliska vaxer
1. 2. 3.
15.19 Industriella enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering; industriella fettalkoholer: A.industriella enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering:
AVDELNING IV
LIVSMEDELSINDUSTRINS PRODUKTER; DRYCKER, ETYLALKOHOL OCH ÄTTIKA; TOBAK SAMT VAROR TILLVERKADE AV TOBAKSERSÄTTNING
Kapitel 19
Beredningar av spannmål, mjöl, stärkelse eller mjölk; bakverk
Anmärkningar
2. - Med uttrycken "finmalet mjöl" och "grovmalet mjöl" förstås i position 19.01:
a) mjöl av spannmål enligt kapitel 11;
b) mjöl och pulver av vegetabiliskt ursprung enligt vilket som helst kapitel, andra än mjöl eller pulver av torkade köksväxter (position 07.12), av potatis (position 11.05) eller av torkade baljväxtfrön (position 11.06).
Kapitel 20
Beredningar av köksväxter, frukter, nötter eller andra växtdelar
1. 2. 3.
20.05 Andra köksväxter, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller med ättiksyra, inte frysta:
B. andra:
IV. sockermajs 11,6 %
V. beredningar av vitlök 5 %
VI. andra 50 %
Kapitel 21
Diverse ätbara beredningar
Anmärkningar
1. - Detta kapitel omfattar inte:
c) smaksatt te (position 09.02);
d) kryddor och andra produkter enligt positionerna 09.04-09.10;
e) livsmedelsberedningar (andra än sådana som är nämnda i positionerna 21.03 och 21.04) som innehåller med än 20 viktprocent korv, kött, andra djurdelar, blod, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur eller någon kombination av dessa produkter (kapitel 16);
f) alkoholhaltiga beredningar av sådana slag som används för framställning av drycker, med en alkoholhalt av mer än 0,5 volymprocent (se anmärkning 2 till kapitel 22);
g) jäst som föreligger som läkemedel och andra produkter enligt position 30.03 eller 30.04;
h) enzympreparat enligt position 35.07.
Kapitel 22
Drycker, etylalkohol och ättika
Anmärkningar
1. - Detta kapitel omfattar inte:
a) produkter enligt detta kapitel (andra än produkter enligt position 22.09), som är avsedda för matlagning och följaktligen är olämpliga att användas som drycker (vanligen position 21.03);
b) havsvatten (position 25.01);
c) destillerat vatten, vatten för mätning av el- eller värmeledningsförmåga och vatten av motsvarande renhetsgrad (position 28.51);
d) vattenlösningar av ättiksyra som innehåller mer än 10 viktprocent ättiksyra (position 29.15);
e) läkemedel enligt positionerna 30.03 och 30.04;
f) parfymeringsmedel och toalettmedel (kapitel 33).
1. 2. 3.
22.06 Andra jästa drycker (t.ex. cider, päronvin och mjöd); blandningar av jästa drycker samt blandningar av jästa drycker och alkofolfria drycker, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:
AVDELNING V
MINERALISKA PRODUKTER
Kapitel 25
Salt; svavel; jord- och stenarter; gips, kalk och cement
1. 2. 3.
25.01 Salt (inbegripet bordssalt och denaturerat salt) och ren natriumklorid, även i vattenlösning eller försatt med klumpningsförhindrande medel eller ämnen som gör saltet friflytande; havsvatten fri
AVDELNING VI
PRODUKTER AV KEMISKA OCH NÄRSTÅENDE INDUSTRIER
Kapitel 28
Kemiska grundämnen och oorganiska föreningar; organiska och oorganiska föreningar av ädla metaller, av sällsynta jordartsmetaller, av radioaktiva grundämnen och av isotoper
1. 2. 3.
28.18 Konstgjord korund, även inte kemiskt definierad; aluminiumoxid; aluminiumhydroxid fri
28.50 Hydrider, nitrider, azider, silicider och borider, även inte kemiskt definierade, andra än föreningar som även utgör karbider enligt position 28.49 fri
Kapitel 34
Tvål och såpa, organiska ytaktiva ämnen, tvättmedel, smörjmedel, konstgjorda vaxer, beredda vaxer, puts- och skurmedel, ljus och liknande artiklar, modelleringsmassa, s.k. dentalvax samt dentalpreparat på basis av gips
Anmärkningar
5. - Med uttrycket "konstgjorda vaxer och beredda vaxer" i position 34.04 avses, med de undantag som anges nedan, endast:
b) oblandade animaliska eller vegetabiliska vaxer, även raffinerade eller färgade, enligt position 15.21;
Kapitel 35
Proteiner; modifierad stärkelse; lim och klister; enzymer
1. 2. 3.
35.02 Albuminer (inbegripet koncentrat av två eller flera vassleproteiner, med en halt av vassleprotein av mer än 80 viktprocent beräknat på torrsubstansen), albuminater och andra albuminderivat fri
AVDELNING VIII
RÅA HUDAR OCH SKINN, LÄDER, PÄLSSKINN OCH VAROR AV DESSA; SADELMAKERIARBETEN; RESEFFEKTER, HANDVÄSKOR OCH LIKNANDE FÖRVARINGSARTIKLAR; VAROR AV TARMAR
Kapitel 42
Lädervaror; sadelmakeriarbeten; reseffekter, handväskor och liknande förvaringsartiklar; varor av tarmar
1. 2. 3.
42.02 Koffertar, resväskor, toalettväskor (vanity-cases), attachéväskor, portföljer, skolväskor, fodral, etuier och väskor för glasögon, kikare, kameror, musikinstrument och vapen samt liknande förvaringsartiklar; reskassar och -säckar, necessärer, ryggsäckar, handväskor, shoppingväskor, plånböcker, portmonnäer, kartfodral, cigarettetuier, tobakspungar, verktygsväskor, sportväskor, flaskfodral, smyckerskrin, puderdosor, etuier för bordsbestick samt liknande förvaringsartiklar, av läder, konstläder, plast (i form av plattor, duk eller folier), textilmaterial, vulkanfiber, kartong eller papp eller helt eller till största delen belagda med sådant material eller med papper:
AVDELNING XI
TEXTILMATERIAL OCH TEXTILVAROR
Anmärkningar
2. - A. Varor som kan tarifferas enligt kapitlen 50-55 eller enligt position 58.09 eller 59.02 och som består av en blandning av två flera olika textilmaterial tarifferas som om de helt bestod av det textilmaterial som dominerar viktmässigt över vart och ett av de övriga textilmaterialen. Då inget textilmaterial är viktmässigt dominerande, tarifferas varan som om den helt bestod av det textilmaterial som hänförs till den i nummerordning sista av de positioner som kan komma i fråga.
B. Vid tillämpning av ovanstående regel gäller:
Kapitel 61
Kläder och tillbehör till kläder, av trikåAnmärkningar
8. - Kläder enligt detta kapitel som är avsedda att tillslutas framtill på så sätt att kanterna överlappar varandra från vänster till höger anses utgöra kläder för män eller pojkar, och sådana som är avsedda att tillslutas framtill på så sätt att kanterna överlappar varandra från höger till vänster anses utgöra kläder för kvinnor eller flickor. Denna bestämmelse gäller inte plagg vars skärning tydligt visar för vilketdera könet de är avsedda.
Kläder som inte är igenkännliga vare sig som kläder för män eller pojkar eller som kläder för kvinnor eller flickor tarifferas enligt positionerna som omfattar kläder för kvinnor eller flickor.
Kapitel 62
Kläder och tillbehör till kläder, andra än av trikåAnmärkningar
8. - Kläder enligt detta kapitel som är avsedda att tillslutas framtill på så sätt att kanterna överlappar varandra från vänster till höger anses utgöra kläder för män eller pojkar, och sådana som är avsedda att tillslutas framtill på så sätt att kanterna överlappar varandra från höger till vänster anses utgöra kläder för kvinnor eller flickor. Denna bestämmelse gäller inte plagg vars skärning tydligt visar för vilketdera könet de är avsedda.
Kläder som inte är igenkännliga vare sig som kläder för män eller pojkar eller som kläder för kvinnor eller flickor tarifferas enligt positionerna som omfattar kläder för kvinnor eller flickor.
AVDELNING XII
SKODON, HUVUDBONADER, PARAPLYER, PARASOLLER, PROMENADKÄPPAR, SITTKÄPPAR, PISKOR, RIDSPÖN SAMT DELAR TILL DESSA; BEARBETADE FJÄDRAR SAMT VAROR AV FJÄDRAR; KONSTGJORDA BLOMMOR; VAROR AV MÄNNISKOHÅR
Kapitel 64
Skodon, damasker och dylikt; delar till dessa
1. 2. 3.
64.06 Delar till skodon (inbegripet överdelar, även om de fästs vid sulor, andra än yttersulor); lösa inläggssulor, hälinlägg och dylikt; damasker, benläder och liknande artiklar samt delar till dessa:
AVDELNING XIV
NATURPÄRLOR OCH ODLADE PÄRLOR, ÄDELSTENAR OCH SMYCKESTENAR, ÄDLA METALLER MED PLÄTERING AV ÄDEL METALL SAMT VAROR AV DESSA; BIJOUTERIER; MYNT
Kapitel 71
Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och smyckestenar, ädla metaller och metaller med plätering av ädel metall samt varor av dessa; bijouterier; myntAnmärkningar
3. - Detta kapitel omfattar inte:
n) varor som med stöd av anmärkning 4 till kapitel 96 klassificeras enligt kapitel 96;
10. - Med termen "bijouterier" i position 71.17 förstås artiklar enligt anmärkning 8 a) ovan (dock med undantag av knappar och andra artiklar enligt position 96.06 samt kammar, hårspännen eller dylikt och hårnålar enligt position 96.15) men i vilka inte ingår naturpärlor eller odlade pärlor, naturliga, syntetiska eller rekonstruerade ädelstenar eller smyckestenar eller (bortsett från överdrag eller mindre väsentliga delar) ädel metall eller metall med plätering av ädel metall.
AVDELNING XVI
MASKINER OCH APPARATER SAMT MEKANISKA REDSKAP; ELEKTRISK MATERIEL; DELAR TILL DESSA; APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIVNING AV LJUD, APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIVNING AV BILDER OCH LJUD FÖR TELEVISION SAMT DELAR OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA APPARATER
Kapitel 84
Kärnreaktorer, ångpannor, maskiner och apparater samt mekaniska redskap; delar till dessa
1. 2. 3.
84.26 Derrickkranar för fartyg; lyftkranar, inbegripet kabelkranar; mobila portallyftare, gränsletruckar och krantruckar:
84.70 Räknemaskiner; bokföringsmaskiner, frankostämplingsmaskiner, biljettmaskiner och liknande maskiner, med inbyggt räkneverk; kassakontrollapparater fri
Kapitel 85
Elektriska maskiner och apparater, elektrisk materiel samt delar till dessa; apparater för inspelning eller återgivning av ljud, apparater för inspelning eller återgivning av bilder och ljud för television samt delar och tillbehör till sådana apparater
1. 2. 3.
85.21 Apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler, även kombinerade i samma hölje med videotuner 4,4 %
85.28 Televisionsmottagare (inbegripet videomonitorer och videoprojektorer), även kombinerade i samma hölje med radiomottagare eller apparater för inspelning eller återgivning av ljud eller bild 21 %
85.29 Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsaklligen till apparater enligt positionerna 85.25-85.28 12,6 %
85.35 Elektriska apparater för brytning, omkoppling eller skyddande av elektriska kretsar eller för åstadkommande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar (t.ex. strömställare, smältsäkringar, överspänningsavledare, spänningsbegränsare, stötvågsfilter, stickproppar och kopplingsdosor), för en nominell spänning av mer än 1 000 volt:
A. automatiska brytare; effektfrånskiljare och strömbrytare; överspänningsavledare 18,2 % e 5 %
B. andra 18,2 %
AVDELNING XVII
FORDON, LUFTFARTYG OCH FARTYG SAMT MED DEM LIKSTÄLLBAR TRANSPORTUTRUSTNING
Kapitel 87
Fordon, andra än rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel, samt delar och tillbehör till dessa
Anmärkningar
2. - Med "traktorer" förstås i detta kapitel fordon som är konstruerade huvudsakligen för dragande eller skjutande av något annat fordon eller av maskiner, redskap eller last, även om de har smärre utrymmen som gör det möjligt att i samband med deras huvudsakliga användning medföra verktyg, utsäde, gödselmedel eller andra varor.
3. - Motorfordonsunderreden försedda med motor och förarhytt tarifferas enligt positionerna 87.02-87.04 och inte enligt position 87.06.
4. - Position 87.12 omfattar bl.a. alla tvåhjuliga barncyklar. Andra barncyklar tarifferas enligt position 95.01.
1. 2. 3.
87.02 Motorfordon för befordran av minst 10 personer (inbegripet föraren):
AVDELNING XVIII
OPTISKA INSTRUMENT OCH APPARATER, FOTO- OCH KINOAPPARATER, INSTRUMENT OCH APPARATER FÖR MÄTNING ELLER KONTROLL, PRECISIONSINSTRUMENT, MEDICINSKA ELLER KIRURGISKA INSTRUMENT OCH APPARATER; UR; MUSIKINSTRUMENT; DELAR OCH TILL BEHÖR TILL DESSA
Kapitel 90
Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mätning eller kontroll, precisionsinstrument, medicinska eller kirurgiska instrument och apparater; delar och tillbehör till dessa
Anmärkningar
1. - Detta kapitel omfattar inte:
b) stödgördlar eller andra varor av textilmaterial som är avsedda som stöd och vilkas avsedda verkan på det organ som skall stödas eller hållas på plats baserar sig enbart på varans elasticitet (t.ex. grossessgördlar, stödförband för bröstkorgen och magen samt led- och muskelstöd) (avdelning XI);
c) eldfasta varor enligt position 69.03; laboratoriertiklar samt artiklar för kemiskt eller annat tekniskt bruk, av keramiskt material, enligt position 69.09;
d) speglar av glas, inte optiskt bearbetade, enligt position 70.09, samt speglar av oädel eller ädel metall, inte utgörande optiska element (position 83.06 eller kapitel 71);
e) varor enligt position 70.07, 70.08, 70.11, 70,14, 70.15 eller 70.17;
f) delar med allmän användning enligt definition i anmärkning 2 till avdelning XV, av oädel metall (avdelning XV) samt motsvarande varor av plast (kapitel 39);
g) pumpar försedda med mätanordning, enligt position 84.13; räkne- och kontrollvågar samt särskilt föreliggande vikter för vågar (position 84.23); maskiner och apparater för lyftning eller hantering (positionerna 84.25-84.28); skärmaskiner av alla slag för papper, kartong eller papp (position 84.41); speciell utrustning för inställning av arbetsstycken eller verktyg i verktygsmaskiner, enligt position 84.66, inbegripet speciell utrustning med optiska skalavläsningsanordningar (t.ex. "optiska" delningsdockor), dock med undantag av sådana som i sig själva huvudsakligen utgör optiska instrument (t.ex. centrerings- eller nivelleringsteleskop); räknemaskiner (position 84.70); ventiler och andra artiklar enligt position 84.81;
h) sökarlyktor och strålkastare av sådana slag som används på cyklar eller motorfordon (position 85.12); bärbara elektriska lampor enligt position 85.13; kinoapparater för inspelning eller återgivning av ljud eller för kopiering av ljudinspelningar (position 85.19 eller 85.20); tonhuvuden (position 85.22); radarapparater, apparater för radionavigering samt apparater för radiomanövrering eller radiostyrning (position 85.26); s.k. sealed beam lamp units enligt position 85.39; optiska fiberkablar enligt position 85.44 ;
ij) sökarlyktor och strålkastare enligt position 94.05;
k) artiklar enligt kapitel 95;
l) mätkärl, vilka tarifferas enligt materialets beskaffenhet;
m) spolar, rullar och liknande artiklar (vilka tarifferas efter materialets beskaffenhet, t.ex. enligt position 39.23 eller avdelning XV).
1. 2. 3.
90.29 Varvräknare, produktionsräknare, taxametrar, vägmätare, stegräknare och dylikt; hastighetsmätare och takometrar, andra än artiklar enlligt position 90.14 eller 90.15 stroboskop 6,2 % e 5 %
Kapitel 92
Musikinstrument; delar och tillbehör till dessa
Anmärkningar
1. - Detta kapitel omfattar inte:
e) föremål för samlingar samt antikviteter (position 97.05 eller 97.06).
2. - Stråkar, trumpinnar och liknande artiklar, som används vid traktering av musikinstrument enligt position 92.02 eller 92.06, som föreligger tillsammans med sådana instrument till ett antal som är normalt för dessa och som är klart avsedda att användas tillsammans med dessa instrument, tarifferas enligt samma position som ifrågavarande instrument.
Kort, rondeller och rullar enligt position 92.09, som föreligger tillsammans med det instrument för vilket de är avsedda, tarifferas som särskilda artiklar och inte som delar till ifrågavarande instrument.
AVDELNING XX
DIVERSE VAROR
Kapitel 95
Leksaker, spel och sportartiklar; delar och tillbehör till dessa
1. 2. 3.
95.06 Redskap och annan utrustning för motion, gymnastik, atletik, idrott, annan sport (inbegripet bordtennis) eller utomhusspel eller utomhuslek, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel; simbassänger och plaskdammar:
AVDELNING XXI
KONSTVERK, FÖREMÅL FÖR SAMLINGAR SAMT ANTIKVITETER
Kapitel 97
Konstverk, föremål för samlingar samt antikviteter
Anmärkningar
5. - Ramar kring målningar, teckningar, pasteller, collage eller liknande prydnadstavlor eller kring gravyrer, stick eller litografier tarifferassom delar till dessa artiklar, under förutsättning att de är av sådana slag och har ett sådant värde som är normalt i förhållande till artiklarna i fråga. Ramar som till sitt utförande eller värde inte är normala i förhållande till de artiklar som avses i denna anmärkning tarifferas för sig.
FÖRTECKNING ÖVER INDUSTRITULLAR
Position Varuslag Industritull
17.03.B. Melass för tillverkning av pressjäst eller död, dvs. inaktiv jäst, eller aminosyror (lysin) enligt position 29.22 i tulltariffen fri
18.03 18.04 18.05 Varor för tillverkning av accisbelagda produkter fri
20.07.B.IV. Fruktmosbitar för tillverkning av produkter belagda med sötsaksaccis 10 % till utgången av 1992
20.08. A.II. 20.08.H.I. Rostade kross, spån, pulver och pastor av mandel eller andra nötter nämnda i position 08.02, inte innehållande tillsatt socker, för tillverkning av produkter belagda med sötsaksaccis eller av bakverk enligt position 19.05 fri
20.08.B. 20.08.H.II. Ananas och körsbär för tillverkning av produkter belagda med sötsaksaccis fri
20.08.B. 20.08.D. 20.08.H. Beredningar av frukter och bär (andra än beredningar av ananas, körsbär, jordgubbar och hallon) som mejeriindustrin använder för tillverkning av livsmedel fri till utgången av 1992
20.09.A. 20.09.B. 20.09.C. Fruktsafter för tillverkning av produkter belagda med läskedrycksaccis fri
29.15.A. Etylacetat för framställning av ättiksyra fri till utgången av 1992
39.26.C. Produkter som används som jonbytare vid framställning av klor och lut fri till utgången av 1992
40.11 40.12 40.13.A. 40.13.C. Slangar, däck och fälgband (med undantag av slangar och däck för cyklar eller mopeder samt massivdäck) som används för fabriksmässig tillverkning av lastbils- eller bussunderreden, av släpvagnar för lastbilar, av traktorer, av maskindrivna industritruckar samt av självdrivna maskiner enligt kapitel 84 13 %
40.12.B. Massivdäck för tillverkning av hjul fri
40.16 Drivmattor som innehåller textilmaterial och som industrin använder för tillverkning av motorkälkar 7 %
41.07.B. Förgarvat läder som ännu inte är användbart utan som industrin importerar för vidare garvning fri
55.09 55.10 Restgarn för tillverkning av remsor till mattor fri
55.09 S.k. aramidgarn innehållande minst 85 viktprocent syntetstapelfibrer, till trikå för tekniskt bruk som kräver värmebeständighet fri
55.12 55.14 55.15 55.16 Vävda tyger med en vikt av mer än 300 g/m2 för tillverkning av maskinremmar eller maskinpackningar 10 %
59.06 Gummibehandlade tyger för tillverkning av drivmattor till terrängfordon och arbetsmaskiner fri till utgången av 1992
63.07 Runda tygstycken, andra än av trikå, för tillverkning av lappar för avlägsnande av öganmakeup fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland
63.07 Tillskurna trikåtygstycken av bomull för tillverkning av handskar fri till utgången av 1992
69.09 Keramiska substrat för tillverkning av mikrokretsar fri
84.31 Delar för tillverkning av truckar eller traktorer fri
84.71 Skivstationer, bandstationer och kontrollkort, det industriella ändamålet definieras i slutet av förteckningen *) fri till utgången av 1992
84.73 Skrivhuvuden och kassettenheter (Sreaming Tape Backup) för datasystem fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1992
85.04.A. 85.04.B. Frekvensomformare och induktansspolar, det industriella ändamålet definieras i slutet av förteckningen *) fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1992
85.04.B. Linjetransformatorer för tillverkning av monitorer fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1992
85.04.A. 85.04.C. Transformatorer med en nominell effekt av högst 1 kVA, förkopplingsdon och kretskort för tillverkning av apparater som säkerställer en avbrottsfri strömförsörjning (UPS-apparater) fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1992
85.04.C. Delar (med undantag av sådana som används för tillverkning av avböjningsspolar för bildrör i televisionsmottagare), det industriella ändamålet definieras i slutet av förteckningen *) fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1992
85.16.C. S.k. förångningsskepp som används vid metallisering av plastfolier och liknande artiklar fri
85.17 Modemkort, det industriella ändamålet definieras i slutet av förteckningen *) fri till utgången av 1992
85.25.B.II. Stödstationer för radiotelefonsystem fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1992
85.31.A. Sumrar, det industriella ändamålet definieras i slutet av förteckningen *) fri om det med tullstyrelsens beslut styrks att motsvarande vara inte tillverkas fabriksmässigt i Finland. Denna tullfrihet gäller till utgången av 1992
85.31.A. Moduler med flytande kristaller, det industriella ändamålet definieras i slutet av förteckningen *) fri till utgången av 1992
85.32.A. Keramiska kondensatorer för tillverkning av mikrokretsar fri
90.13 Teckenrutor (displayer) med flytande kristaller för personsökare, abonnentapparater för radiotelefonsystem och stödstationer fri
90.13 Teckenrutor (displayer) med flytande kristaller, det industriella ändamålet definieras i slutet av förteckningen *) fri till utgången av 1992

*) De varor som nämns i industritullförmånerna för positionerna 84.71, 85.04, 85.17, 85.29, 85.31, 85.32, 85.33, 85.36, 85.38, 85.47 och 90.13, skall användas för tillverkning av radiotelefoner, personsökare, abonnentapparater för radiotelefonsystem, stödstationer, radiolänkapparater och datasystem samt PCM-apparater, telefonväxlar, televisionsapparater, videobandspelare, satellitmottagare, ADB-monitorer, audiovideoprodukter och betal-tv-apparater.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 30 december 1991

Minister
Ole Norrback

Finansråd
Lasse Valtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.