1717/1991

Given i Helsingfors den 30 december 1991

Lag om ändring av 51 § Regeringsformen för Finland

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar,

ändras 51 § 3 mom. Regeringsformen för Finland, sådant det lyder i lag av den 23 april 1976 (334/76), som följer:

51 §

Om utlänningars deltagande i kommunernas förvaltning stadgas genom lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 78/91
Grundlagsutsk. bet. 6/91
Stora utsk. bet. 1/91

Helsingfors den 30 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.