1713/1991

Given i Helsingfors den 30 december 1991

Lag om upphävande av lagen om främjande av konkurrensförutsättningarna för lastfartyg i utrikesfart

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs lagen den 14 december 1990 om främjande av konkurrensförutsättningarna för lastfartyg i utrikesfart (1139/90).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.Lagen tillämpas likväl på understöd som betalas på grundval av kostnader som har uppkommit 1991, dock så att den förbindelsetid som avses i lagens 6 § är minst ett år.

Regeringens proposition 119/91
Trafikutsk. bet. 5/91

Helsingfors den 30 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.