1699/1991

Given i Helsingfors den 30 december 1991

Lag om uppbördsfrihet i fråga om arbetsgivares barnbidragsavgift för 1992

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Med avvikelse från vad 1 § 1 mom. lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/63), sådant det lyder i lag av den 11 augusti 1978 (613/78), stadgar om arbetsgivares barnbidragsavgift uppbärs avgiften inte mellan den 1 januari och den 31 december 1992.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Regeringens proposition 199/91
Statsutsk. bet. 68/91

Helsingfors den 30 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.