1694/1991

Given i Helsingfors den 30 december 1991

Lag om ändring av 23 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 23 § 1 mom. lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) som följer:

23 §
Beloppet av den enligt förtjänsten avvägda dagpenningen

Den enligt förtjänsten avvägda dagpenningen består av en grunddel, som är lika stor som en full grunddagpenning, och en förtjänstdel. Förtjänstdelen utgör 42 procent av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Då lönen per månad är större än 90 gånger grunddelen, är förtjänstdelen i fråga om den del av dagslönen som överskrider denna gräns 20 procent. Beloppet av den enligt förtjänsten avvägda dagpenningen jämte barnförhöjning kan vara högst 90 procent av den försäkrades dagslön, dock minst lika stor som grunddelen jämte eventuell barnförhöjning.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Stadgandet i 23 § 1 mom. tillämpas på dagpenningar som avser tiden efter ikraftträdandet.

Regeringens proposition 143/91
Arbetspolitiska utsk. bet. 8/91

Helsingfors den 30 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.