1687/1991

Given i Helsingfors den 30 december 1991

Lag om upphävande av 27 § lagen om placeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Genom denna lag upphävs 27 § lagen den 8 maj 1987 om placeringsfonder (480/87).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Regeringens proposition 196/91
Ekonomiutsk. bet. 16/91

Helsingfors den 30 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.