1673/1991

Given i Helsingfors den 30 december 1991

Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 mom. i ikraftträdelsestadgandet i lagen den 29 december 1989 om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (1339/89) som följer:


Stadgandena i 61 a § gäller till utgången av 1993. De tillämpas vid beskattningen för 1990-1993.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Regeringens proposition 64/91
Statsutsk. bet. 67/91

Helsingfors den 30 december 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.